Danh mục bài viết

Cập nhật 5/7/2020 - 19:14 - Lượt xem 384

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/7/2020

Chúa Nhật, 05/7/2020, công trình xây dựng Chủng viện Mỹ Đức có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm, Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Đại Điền cùng với nhóm thợ công nhật.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà + ghép cốp pha giằng tường mặt tiền khu A,

- Xây mặt dầm đỡ bê-tông nền + tường khu C, 

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A,

- Đổ bê-tông nền hành lang ở phía Đông khu B (11 m3 bê-tông).

- Tổ sắt buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 7 người.

- Giáo dân: 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 19 giáo dân Giáo xứ Danh Giáo + 8 giáo dân Giáo xứ Đại Điền.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Maria

Đức

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Liệu

Đại Điền

Nhà xứ

2

Đaminh

Nguyên

Đại Điền

Nhà xứ

3

Đaminh

Hiếu

Đại Điền

Nhà xứ

4

Đaminh

Quốc

Đại Điền

Nhà xứ

5

Đaminh

Đức

Đại Điền

Nhà xứ

6

Maria

Nga

Đại Điền

Nhà xứ

7

Maria

Hường

Đại Điền

Nhà xứ

8

Maria

Đỗ

Đại Điền

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hường

Danh Giáo

Nhà xứ

2

An-tôn

Danh Giáo

Nhà xứ

3

Maria

Mây

Danh Giáo

Nhà xứ

4

Maria

Thanh

Danh Giáo

Nhà xứ

5

Maria

Sáng

Danh Giáo

Nhà xứ

6

Maria

Mốt

Danh Giáo

Nhà xứ

7

Giuse

Mạnh

Danh Giáo

Nhà xứ

8

Đaminh

Luật

Danh Giáo

Nhà xứ

9

Giuse

Nhàn

Danh Giáo

Nhà xứ

10

An-tôn

Phong

Danh Giáo

Nhà xứ

11

Giuse

Bật

Danh Giáo

Nhà xứ

12

Maria

Ngoãn

Danh Giáo

Nhà xứ

13

Giuse

Mãi

Danh Giáo

Nhà xứ

14

Vinh-sơn

khang

Danh Giáo

Nhà xứ

15

Vinh-sơn

Phê

Danh Giáo

Nhà xứ

16

Maria

Nơi

Danh Giáo

Nhà xứ

17

Maria

Mi

Danh Giáo

Nhà xứ

18

Vinh-sơn

Kiểm

Danh Giáo

Nhà xứ

19

An-tôn

Thuần

Danh Giáo

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm