Danh mục bài viết

Cập nhật 4/7/2020 - 20:54 - Lượt xem 346

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/7/2020

Công trình xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày thứ Bảy, 04/7/2020, có sự tham gia của giáo dân Giáo xứ Cát Đàm và Giáo xứ Cam Châu cùng với nhóm thợ công nhật.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà + ghép cốp pha giằng tường mặt tiền khu A,

- Xây mặt dầm đỡ bê-tông nền + tường khu C, 

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A,

- Ghép cốp pha cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /86 cột toàn khu A0 cột mới / 17 cột đã đổ /46 cột khu B.

- Ráp hệ thống ống thoát nước và làm rãnh thoát nước giếng trời khu A,

- Chuyển trạm trộn để chuẩn bị cho đổ bê-tông nền vòng cung và khu C. 

- Tổ sắt buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 16 người.

- Giáo dân: 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 20 giáo dân Giáo xứ Cam Châu.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Maria

Đức

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Dũng

Cam Châu

Nhà xứ

2

Gioan

Trường

Cam Châu

Nhà xứ

3

Gioan

Trần

Cam Châu

Nhà xứ

4

Gioan

Đảo

Cam Châu

Nhà xứ

5

Gioan

Tuyển

Cam Châu

Nhà xứ

6

Gioan

Chính

Cam Châu

Nhà xứ

7

Gioan

Cam Châu

Nhà xứ

8

Gioan

Chung

Cam Châu

Nhà xứ

9

Gioan

Thế

Cam Châu

Nhà xứ

10

Gioan

Phòng

Cam Châu

Nhà xứ

11

Gioan

Toan

Cam Châu

Nhà xứ

12

Gioan

Năng

Cam Châu

Nhà xứ

13

Gioan

Tuyên

Cam Châu

Nhà xứ

14

Gioan

Rân

Cam Châu

Nhà xứ

15

Maria

Màu

Cam Châu

Nhà xứ

16

Maria

Hường

Cam Châu

Nhà xứ

17

Maria

Chít

Cam Châu

Nhà xứ

18

Maria

Tiếp

Cam Châu

Nhà xứ

19

Maria

Liễu

Cam Châu

Nhà xứ

20

Maria

Cam Châu

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm