Danh mục bài viết

Cập nhật 3/7/2020 - 22:48 - Lượt xem 585

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/7/2020

Công trường xây dựng chủng viện hôm nay, thứ Sáu 03/7/2020, có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ các Giáo xứ Bích Du, Cát Đàm và Cao Mộc.

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A,

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /86 cột toàn khu A2 cột mới / 17 cột đã đổ /46 cột khu B.

- Ráp hệ thống ống thoát nước và làm rãnh thoát nước giếng trời khu A,

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 16 người.

- Giáo dân: 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 16 giáo dân Giáo xứ Bích Du + 12 giáo dân Giáo xứ Cao Mộc.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Maria

Đức

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Trọng

Cao Mộc

Nhà xứ

2

Giuse

Đối

Cao Mộc

Nhà xứ

3

Giuse

Chi

Cao Mộc

Nhà xứ

4

Giuse

Năng

Cao Mộc

Nhà xứ

5

Vinh-sơn

Lạc

Cao Mộc

Nhà xứ

6

Micae

Công

Cao Mộc

Nhà xứ

7

Micae

Định

Cao Mộc

Nhà xứ

8

Micae

Suy

Cao Mộc

Nhà xứ

9

Micae

Hiến

Cao Mộc

Nhà xứ

10

Micae

Toàn

Cao Mộc

Nhà xứ

11

Micae

Nghi

Cao Mộc

Nhà xứ

12

Micae

Nga

Cao Mộc

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phan-xi-cô

Chiến

Bích Du

Nhà xứ

2

Phan-xi-cô

Xuân

Bích Du

Nhà xứ

3

Phan-xi-cô

Đoàn

Bích Du

Nhà xứ

4

Maria

Huế

Bích Du

Nhà xứ

5

Maria

Liên

Bích Du

Nhà xứ

6

Maria

Hưng

Bích Du

Nhà xứ

7

Maria

Tương

Bích Du

Nhà xứ

8

An-tôn

Thinh

Bích Du

Các Đông

9

An-tôn

Diện

Bích Du

Các Đông

10

Maria

Phước

Bích Du

Các Đông

11

Maria

Hiền

Bích Du

Các Đông

12

Tôma

Khuê

Bích Du

Sơn Thọ

13

Maria

Si

Bích Du

Sơn Thọ

14

Maria

Hiến

Bích Du

Sơn Thọ

15

Phê-rô

Chắt

Bích Du

Duyên Lễ

16

Phê-rô

Bích Du

Duyên Lễ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm