Danh mục bài viết

Cập nhật 3/7/2020 - 18:49 - Lượt xem 485

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/7/2020

Ngày 02 tháng 7 năm 2020 hôm nay, công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm có sự tham gia của quý thầy chủng sinh, giáo dân Giáo xứ Trung Đồng cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

- Ghép cốp pha+ đổ bê-tông giằng tường + xây tường nhà khu A,

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A,

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /86 cột toàn khu A2 cột mới / 15 cột đã đổ /46 cột khu B.

- Ráp hệ thống ống thoát nước và làm rãnh thoát nước giếng trời khu A,

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 15 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 23 giáo dân Giáo xứ Trung Đồng.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustino

Trung Đồng

Nhà xứ

2

Augustino

Nhiên

Trung Đồng

Nhà xứ

3

Đaminh

Trường

Trung Đồng

Nhà xứ

4

Đaminh

Lên

Trung Đồng

Nhà xứ

5

Augustino

Công

Trung Đồng

Nhà xứ

6

Augustino

Chiên

Trung Đồng

Nhà xứ

7

Augustino

Thinh

Trung Đồng

Nhà xứ

8

Đaminh

Triều

Trung Đồng

Nhà xứ

9

Augustino

Kính

Trung Đồng

Nhà xứ

10

Augustino

Thăng

Trung Đồng

Nhà xứ

11

Augustino

Thanh

Trung Đồng

Nhà xứ

12

Đaminh

Vương

Trung Đồng

Nhà xứ

13

Vinh-sơn

Thiết

Trung Đồng

Nhà xứ

14

Vinh-sơn

Thiêm

Trung Đồng

Nhà xứ

15

Đaminh

Hội

Trung Đồng

Nhà xứ

16

Augustino

Khang

Trung Đồng

Nhà xứ

17

Augustino

Minh

Trung Đồng

Nhà xứ

18

Augustino

Khải

Trung Đồng

Nhà xứ

19

Augustino

Thiên

Trung Đồng

Nhà xứ

20

Đaminh

Ánh

Trung Đồng

Nhà xứ

21

Đaminh

Chiến

Trung Đồng

Nhà xứ

22

Augustino

Hợp

Trung Đồng

Nhà xứ

23

Augustino

Hải

Trung Đồng

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm