Danh mục bài viết

Cập nhật 2/7/2020 - 18:20 - Lượt xem 365

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/7/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Cát Đàm, Minh Nghĩa và Thục Thiện cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

- Ghép cốp pha+ đổ bê-tông giằng tường + xây tường nhà khu A2,

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A2,

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /86 cột toàn khu A1 cột mới / 13 cột đã đổ /46 cột khu B.

- Làm đường thi công chính diện lên khu B 

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 16 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 16 giáo dân thuộc Giáo xứ Minh Nghĩa + 17 giáo dân Giáo xứ Thục Thiện.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Minh Nghĩa

Nhà xứ

2

Giuse

Vĩnh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

3

Giuse

Năng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Truyền

Minh Nghĩa

Nhà xứ

5

Giuse

Hoàng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

6

Giuse

Thân

Minh Nghĩa

Nhà xứ

7

Giuse

Bộ

Minh Nghĩa

Nhà xứ

8

Maria

Qùynh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

9

Maria

Hồng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

10

Maria

Công

Minh Nghĩa

Nhà xứ

11

Giuse

Thành

Minh Nghĩa

Nhà xứ

12

Giuse

Đông

Minh Nghĩa

Nhà xứ

13

Giuse

Duẩn

Minh Nghĩa

Nhà xứ

14

Giuse

Đức

Minh Nghĩa

Nhà xứ

15

Giuse

Giang

Minh Nghĩa

Nhà xứ

16

Maria

Thanh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Lăng

Thục Thiện

Nhà xứ

2

Đaminh

Châu

Thục Thiện

Nhà xứ

3

Đaminh

Chinh

Thục Thiện

Nhà xứ

4

Đaminh

Chấp

Thục Thiện

Nhà xứ

5

Đaminh

Khiết

Thục Thiện

Nhà xứ

6

Đaminh

Khoát

Thục Thiện

Nhà xứ

7

Đaminh

Quang

Thục Thiện

Nhà xứ

8

Đaminh

Tình

Thục Thiện

Nhà xứ

9

Đaminh

Thành

Thục Thiện

Nhà xứ

10

Đaminh

Thập

Thục Thiện

Nhà xứ

11

Phan-xi-cô

Toàn

Thục Thiện

Nhà xứ

12

Phan-xi-cô

Huy

Thục Thiện

Nhà xứ

13

Maria

Dinh

Thục Thiện

Nhà xứ

14

Maria

Lánh

Thục Thiện

Nhà xứ

15

Maria

Len

Thục Thiện

Nhà xứ

16

Đaminh

Quảng

Thục Thiện

Nhà xứ

17

Đaminh

Thiên

Thục Thiện

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm