Danh mục bài viết

Cập nhật 30/6/2020 - 20:57 - Lượt xem 516

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/6/2020

Công trường hôm nay, 30/6/2020, có sự tham gia xây dựng của quý thầy chủng sinh, giáo dân từ Giáo xứ Thủ Chính và nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Làm cốp pha + cốt thép + dổ bê-tông giằng tường hành lang khu A2.

- Xử lý nền khu B + vòng cung khu A2,

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /86 cột toàn khu A1 cột mới / 12 cột đã đổ /46 cột khu B.

- Làm đường thi công chính diện lên khu B 

- Tổ sắt anh Tuyến nghỉ buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha anh Loan làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 16 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 19 giáo dân thuộc Giáo xứ Thủ Chính.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Đaminh

Sang

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Phan-xi-cô

Hưng

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Đaminh

Thể

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Vinh-sơn

Lợi

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Phan-xi-cô

Bình

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Phan-xi-cô

Pháp

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Đaminh

Anh

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Đaminh

Thất

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Augustino

Dũng

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Augustino

Quảng

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Augustino

Thưởng

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Giuse

Trường

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Giuse

Tiêm

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Đaminh

Vấn

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Đaminh

Lãm

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Maria

Thoắt

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Maria

Lụa

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Maria

Cậy

Thủ Chính

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm