Danh mục bài viết

Cập nhật 27/6/2020 - 18:35 - Lượt xem 179

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/6/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện hôm nay, 27/6/2020, có giáo dân Giáo xứ Thanh Minh cùng với nhóm thợ công nhât thi công công trình.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Phụ bơm cát nền khu C + Vòng cung.

- Tổ sắt tiếp tục buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1 + pít thang máy khu A.

2. Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 17 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 20 giáo dân Giáo xứ Thanh Minh

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn

Thái

Thanh Minh

Nhà xứ

2

Vinh-sơn

Cần

Thanh Minh

Nhà xứ

3

Vinh-sơn

Hân

Thanh Minh

Nhà xứ

4

Vinh-sơn

Khuyến

Thanh Minh

Nhà xứ

5

Vinh-sơn

Tuy

Thanh Minh

Nhà xứ

6

Vinh-sơn

Tới

Thanh Minh

Nhà xứ

7

Vinh-sơn

Thực

Thanh Minh

Nhà xứ

8

Vinh-sơn

Kiên

Thanh Minh

Nhà xứ

9

Vinh-sơn

Thảo

Thanh Minh

Nhà xứ

10

Vinh-sơn

Mẫn

Thanh Minh

Nhà xứ

11

Vinh-sơn

Tỉnh

Thanh Minh

Nhà xứ

12

Vinh-sơn

Vinh

Thanh Minh

Nhà xứ

13

Vinh-sơn

Huấn

Thanh Minh

Nhà xứ

14

Vinh-sơn

Tuyến

Thanh Minh

Nhà xứ

15

An-tôn

Truyển

Thanh Minh

Nhà xứ

16

Maria

Ơn

Thanh Minh

Nhà xứ

17

Maria

Nhẫn

Thanh Minh

Nhà xứ

18

Maria

Lăng

Thanh Minh

Nhà xứ

19

Maria

Mỳ

Thanh Minh

Nhà xứ

20

Maria

Vườn

Thanh Minh

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm