Danh mục bài viết

Cập nhật 26/6/2020 - 18:45 - Lượt xem 206

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/6/2020

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm Hợp Châu cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà + ghép cốp pha và đổ bê-tông giằng tường hku A,

- Ráp cốp pha và đổ bê-tông cột khu B,

- Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 72 cột đã đổ /91 cột toàn khu A; 3 cột mới / 8 cột đã đổ /64 cột khu B.

- Buộc cốt thép pít thang máy khu A.

- Tổ sắt tiếp tục buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh

- Tổ thợ công nhật: 17 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 15 giáo dân Giáo xứ Hợp Châu

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Giang

Hợp Châu

Nhà xứ

2

Giuse

Đính

Hợp Châu

Nhà xứ

3

Giuse

Luyện A

Hợp Châu

Nhà xứ

4

Giuse

Luyện B

Hợp Châu

Nhà xứ

5

Giuse

Huấn

Hợp Châu

Nhà xứ

6

Giuse

Thủy

Hợp Châu

Nhà xứ

7

Giuse

Mạnh

Hợp Châu

Nhà xứ

8

Augustino

Nhâm

Hợp Châu

Nhà xứ

9

Giuse

Điều

Hợp Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Liệu

Hợp Châu

Nhà xứ

11

Maria

Hinh

Hợp Châu

Nhà xứ

12

Giuse

Đính

Hợp Châu

Nhà xứ

13

Giuse

Chiêu

Hợp Châu

Nhà xứ

14

Vinh-sơn

Chương

Hợp Châu

Nhà xứ

15

Maria

Đơn

Hợp Châu

Nhà xứ

16

Maria

Phương

Hợp Châu

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm