Danh mục bài viết

Cập nhật 25/6/2020 - 18:58 - Lượt xem 233

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/6/2020

Trong ngày 25 tháng 6 năm 2020, giáo dân của các Giáo xứ Cát Đàm, Đông Thành và Nam Biên cùng với quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật thi công xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà + ghép cốp pha và đổ bê-tông giằng tường hku A,

- Ráp cốp pha và đổ bê-tông cột khu B,

- Đổ bê-tông cột được 2 cột mới / 72 cột đã đổ / 91 cột toàn khu A; 3 cột mới / 5 cột đã đổ / 64 cột khu B.

- Xử lý pít thang máy khu A. 

- Buộc cốt thép pít thang máy khu A.

- Tổ sắt tiếp tục buộc cốt thép cột khu B.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh

- Tổ thợ công nhật: 16 người.

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 33 giáo dân Giáo xứ Đông Thành + 15 giáo dân Giáo xứ Nam Biên.

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đa-minh

Chín

Nam Biên

Minh Châu

2

Giuse

Cẩm

Nam Biên

Minh Châu

3

Đa-minh

Bình

Nam Biên

Minh Châu

4

Micae

Đĩnh

Nam Biên

Minh Châu

5

Đa-minh

Thể

Nam Biên

Minh Châu

6

Micae

Tuyến

Nam Biên

Minh Châu

7

Đa-minh

Cận

Nam Biên

Nhà xứ

8

Maria

Xanh

Nam Biên

Nhà xứ

9

Augustino

Trọng

Nam Biên

Nhà xứ

10

Augustino

Lượng

Nam Biên

Nhà xứ

11

Augustino

Mạnh

Nam Biên

Nhà xứ

12

Đa-minh

Tuyến

Nam Biên

Nhà xứ

13

Gioan

Tải

Nam Biên

Nhà xứ

14

Augustino

Hiệp

Nam Biên

Nhà xứ

15

Giuse

Tuyến

Nam Biên

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Batôlômêô

Rụ

Đông Thanh

Nhà xứ

2

Maria

Hinh

Đông Thanh

Nhà xứ

3

Maria

Thoan

Đông Thanh

Nhà xứ

4

Giuse

Huynh

Đông Thanh

Nhà xứ

5

Phê-rô

Nghĩa

Đông Thanh

Nhà xứ

6

Đa-minh

Nhất

Đông Thanh

Nhà xứ

7

Giuse

Riễn

Đông Thanh

Nhà xứ

8

Giuse

Trí

Đông Thanh

Nhà xứ

9

Maria

Ngợi

Đông Thanh

Nhà xứ

10

Vinh-sơn

Thiện

Đông Thanh

Nhà xứ

11

Phê-rô

Trinh

Đông Thanh

Nhà xứ

12

Phan-xi-cô

Thành

Đông Thanh

Nhà xứ

13

Maria

Tiến

Đông Thanh

Nhà xứ

14

Phê-rô

Kỳ

Đông Thanh

Nhà xứ

15

Maria

Soi

Đông Thanh

Nhà xứ

16

Maria

Tằm

Đông Thanh

Nhà xứ

17

Đa-minh

Thu

Đông Thanh

Nhà xứ

18

Giuse

Nhương

Đông Thanh

Nhà xứ

19

Phê-rô

Đỉnh

Đông Thanh

Nhà xứ

20

Đa-minh

Hiến

Đông Thanh

Nhà xứ

21

Đa-minh

Trọng

Đông Thanh

Nhà xứ

22

Phê-rô

Cán

Đông Thanh

Nhà xứ

23

Đa-minh

Tĩnh

Đông Thanh

Nhà xứ

24

Đa-minh

Sinh

Đông Thanh

Nhà xứ

25

Phê-rô

Thể

Đông Thanh

Nhà xứ

26

Maria

Rường

Đông Thanh

Nhà xứ

27

Maria

Nga

Đông Thanh

Nhà xứ

28

Maria

Nhường

Đông Thanh

Nhà xứ

29

Maria

Nhung

Đông Thanh

Nhà xứ

30

Maria

Chương

Đông Thanh

Nhà xứ

31

Đa-minh

Chiến

Đông Thanh

Nhà xứ

32

Đa-minh

Thanh

Đông Thanh

Nhà xứ

33

Vinh-sơn

Vững

Đông Thanh

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm