Danh mục bài viết

Cập nhật 23/6/2020 - 20:23 - Lượt xem 214

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/6/2020

Trong ngày 23 tháng 6 năm 2020, không có giáo dân đến cộng tác xây dựng; quý thầy và tổ thợ công nhật tiếp tục thi công công trình xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Ráp cốp pha và đổ bê-tông cột,

- Đổ bê-tông cột đươc 7 cột mới / 67 cột đã đổ /98 cột toàn khu A,

- Chuẩn bị mặt bằng và đổ bê-tông chân cột để chuẩn bị đổ cột ở khu B. 

- Xử lý pít thang máy khu A.

- Tổ sắt tiếp tục buộc cốt thép cột khu B.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 14 người.

- Giáo dân: không có giáo dân đóng góp.

 

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm