Danh mục bài viết

Cập nhật 5/6/2020 - 20:8 - Lượt xem 177

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/6/2020

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Giáo xứ Đông A đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

 

1.    Công việc:

- Buổi sáng: tạo đường bao vòng cung chắn đất để xử lý đáy dầm + xử lý hố móng khu D..

- Buổi chiều, giáo dân tiếp tục công việc buổi sang; thợ công nhật đổ bê-tông 1 bể nước sạch với khối lượng 12 m3 bê-tông.

- Tổ sắt tiếp tục thi công cốt thép móng khu D.

- Bắn định vị hố móng + cột khu D.

2.     Dự kiến công việc ngày 05/06/2020:

- Giáo dân tiếp tục tạo đường bao vòng cung chắn đất để xử lý đáy dầm + xử lý hố móng khu D.

- Tổ thi công cốp pha 2 hố thang máy.

- Chuyển tải cát để san lấp mặt bằng móng khu D để làm đáy dầm vòng cung.

- Trát 2 bể nước mới đổ bê-tông để chống thấm.

- Tiếp tục bắn định vị cột khu A để chuẩn bị đổ bê-tông cột.

3.    Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 12 người.

- Giáo dân: Có 8 giáo dân Giáo xứ Đông A.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Toán

Đông A

Nhà xứ

2

Phê-rô

Thanh

Đông A

Nhà xứ

3

Phê-rô

Huy

Đông A

Nhà xứ

4

Phê-rô

Châu

Đông A

Nhà xứ

5

Phê-rô

Công

Đông A

Nhà xứ

6

Maria 

Trung

Đông A

Nhà xứ

7

Maria 

Tuất

Đông A

Nhà xứ

8

Maria 

Đông A

Nhà xứ

 

Xem Album hình

 

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm