Danh mục bài viết

Cập nhật 2/6/2020 - 17:49 - Lượt xem 204

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/6/2020

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn giáo dân từ Giáo xứ Hoàng Xá đến xây dựng công trình.

 
1.    Công việc:

- Buổi sáng đổ bê-tông giằng mặt tường bao phía Bắc; xử lý hố móng khu D, bao đất để thi công đáy dầm vòng cung khu D.

- Buổi chiều, thợ công nhật tiếp tục xử lý hố móng khu D + chuẩn bị cho việc đổ bê-tông 2 bể nước sạch.

2.     Dự kiến công việc ngày 03/06/2020:

- Tạo đường bao vòng cung chắn đất để xử lý đáy dầm + xử lý hố móng khu D.

- Tổ anh Loan thi công cốp pha 2 hố thang máy.

- Đổ bê-tông 2 bể nước sạch.

3.    Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 12 người

- Giáo dân: Có 44 giáo dân giáo xứ Hoàng Xá tới góp công buổi sang, buổi chiều nghỉ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Can

Hoàng Xá

Nhà xứ

2

Đaminh

Tám

Hoàng Xá

Nhà xứ

3

Đaminh

Đổi

Hoàng Xá

Nhà xứ

4

Giuse

Mỹ

Hoàng Xá

Nhà xứ

5

Giuse

Bính

Hoàng Xá

Nhà xứ

6

Đaminh

Kính

Hoàng Xá

Nhà xứ

7

Đaminh

Xuyên

Hoàng Xá

Nhà xứ

8

Đaminh

Thọ

Hoàng Xá

Nhà xứ

9

Giuse

Khanh

Hoàng Xá

Nhà xứ

10

Maria

Mi

Hoàng Xá

Nhà xứ

11

Tê-rê--sa

Oánh

Hoàng Xá

Nhà xứ

12

Giuse

Trưởng

Hoàng Xá

Nhà xứ

13

Maria

Ngợi

Hoàng Xá

Nhà xứ

14

Giuse

Tân

Hoàng Xá

Nhà xứ

15

Giuse

Hiến

Hoàng Xá

Nhà xứ

16

Giuse

Đắc

Hoàng Xá

Nhà xứ

17

Giuse

Thắng

Hoàng Xá

Nhà xứ

18

Đaminh

Hoàn

Hoàng Xá

Nhà xứ

19

Đaminh

Đài

Hoàng Xá

Nhà xứ

20

Giuse

Hiển

Hoàng Xá

Nhà xứ

21

Giuse

Sách

Hoàng Xá

Nhà xứ

22

Giuse

Quyển

Hoàng Xá

Nhà xứ

23

Giuse

Bốn

Hoàng Xá

Nhà xứ

24

Maria

Toàn

Hoàng Xá

Nhà xứ

25

Đaminh

Tam

Hoàng Xá

Nhà xứ

26

Đaminh

Quân

Hoàng Xá

Nhà xứ

27

Đaminh

Hữu

Hoàng Xá

Nhà xứ

28

Đaminh

Công

Hoàng Xá

Nhà xứ

29

Giuse

Táu

Hoàng Xá

Nhà xứ

30

Đaminh

Đối

Hoàng Xá

Nhà xứ

31

Đaminh

Tuyến

Hoàng Xá

Nhà xứ

32

Giuse

Nhiên

Hoàng Xá

Nhà xứ

33

Maria

Hiên

Hoàng Xá

Nhà xứ

34

Maria

Khuyên

Hoàng Xá

Nhà xứ

35

Đaminh

Lân

Hoàng Xá

Nhà xứ

36

Đaminh

Nâm

Hoàng Xá

Nhà xứ

37

Giuse

Đối

Hoàng Xá

Nhà xứ

38

Maria

Huê

Hoàng Xá

Nhà xứ

39

Gioan

Văn

Hoàng Xá

An Lão

40

Gioan

Liên

Hoàng Xá

An Lão

41

Gioan

Lâm

Hoàng Xá

An Lão

42

Gioan

Thủ

Hoàng Xá

An Lão

43

Gioan

Tân

Hoàng Xá

An Lão

44

Gioan

Đề

Hoàng Xá

An Lão

 

Xem Album hình

 
 
BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm