Danh mục bài viết

Cập nhật 1/6/2020 - 20:56 - Lượt xem 159

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/6/2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn giáo dân từ Giáo xứ Bồng Tiên và Giáo xứ Nguyệt Lãng đến xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

HỌ TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Dom

Phạm Văn Khôi

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

2

Dom

Phạm Văn Lanh

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

3

Jos

Hoàng Văn Vân

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

4

Dom

Nguyễn Đức Định

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

5

Jos

Đoàn Ngọc Khanh

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

6

Dom

Nguyễn Văn Bích

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

7

Dom

Nguyễn Văn Tiến

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

8

Dom

Nguyễn Văn Lộc

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

9

Dom

Hoàng Trọng Tạo

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

10

Gioa.k

Trần Văn Đáng

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

11

Gioa.k

Trần Văn Bính

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

12

Maria

Nguyễn Thị Quốc (Mậu)

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

13

Maria

Trần Thị Thủy

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

14

Maria

Nguyễn Thị Lanh (Kiệm)

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

 

 

 

 

 

1

Banaba

Trần Văn Hưng

Bồng Tiên

Văn Lâm

2

Banaba

Trần Văn Nghĩa

Bồng Tiên

Văn Lâm

3

Banaba

Trần Văn Thuận

Bồng Tiên

Văn Lâm

4

Banaba

Trần Văn Thiệu

Bồng Tiên

Văn Lâm

5

Banaba

Trần Văn Quý

Bồng Tiên

Văn Lâm

6

Jos

Lưu Đức Chính

Bồng Tiên

Chi Phong

7

Jos

Lưu Văn Tâm

Bồng Tiên

Chi Phong

8

Maria

Lưu Thị Vy

Bồng Tiên

Chi Phong

9

Maria

Thanh Dung

Bồng Tiên

Chi Phong

10

Maria

Lưu Thị Là

Bồng Tiên

Chi Phong

11

Maria

Phạm Thị Ninh

Bồng Tiên

Đức Long

12

Maria

Phạm Thị Ngắm

Bồng Tiên

Đức Long

13

Maria

Phạm Thị Chiên

Bồng Tiên

Đức Long

14

Maria 

Trần Thị Hoa

Bồng Tiên

Đức Long

15

Gioa.K

Phạm Văn Tương

Bồng Tiên

Đức Long

16

Gioa.K

 Phạm Văn Hân

Bồng Tiên

Đức Long

17

 Gioa.K

Phạm Văn Khơi 

Bồng Tiên

Đức Long

18

 Gioa.K

 Phạm Văn Bỉnh

Bồng Tiên

Đức Long

 

 

 

 

 

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm