Danh mục bài viết

Cập nhật 29/5/2020 - 19:58 - Lượt xem 156

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/5/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn từ các Giáo xứ Cát Đàm và Gia Lạc đến chung tay góp sức xây dựng công trình chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Duy

Cát Đàm

Nhà xứ

2

An tôn

Hiền

Cát Đàm

Nhà xứ

3

Giuse

Hạ

Cát Đàm

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Tuyết (Chung)

Cát Đàm

Nhà xứ

5

Giuse

Long

Cát Đàm

Nhà xứ

6

Vinh sơn

Long

Cát Đàm

Nhà xứ

7

Đaminh

Tinh

Cát Đàm

Nhà xứ

8

Vinh sơn

Sơn

Cát Đàm

Nhà xứ

9

Vinh sơn

Hoàng

Cát Đàm

Nhà xứ

10

Đaminh

Miên

Cát Đàm

Nhà xứ

11

Maria

Yên

Cát Đàm

Nhà xứ

12

Maria

Đức

Cát Đàm

Nhà xứ

13

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

14

Vinh sơn

Điện

Cát Đàm

Nhà xứ

15

Giuse

Tỉnh

Cát Đàm

Nhà xứ

16

Tôma

Văn

Cát Đàm

Nhà xứ

17

Đaminh

Thái

Cát Đàm

Nhà xứ

18

Đaminh

Kiệm

Cát Đàm

Nhà xứ

19

Đaminh

Hạnh

Cát Đàm

Nhà xứ

20

Giuse

Biền

Cát Đàm

Nhà xứ

21

Đaminh

Điệp

Cát Đàm

Nhà xứ

22

Đaminh

Kiều

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Tâm

Gia Lạc

Nhà xứ

2

Giuse

Biên

Gia Lạc

Nhà xứ

3

Maria

Năm

Gia Lạc

Nhà xứ

4

Phê-rô

Tâm

Gia Lạc

Nhà xứ

5

Phê-rô

Khoa

Gia Lạc

Nhà xứ

6

Phê-rô

Quyết

Gia Lạc

Nhà xứ

7

Giuse

Nhi

Gia Lạc

Nhà xứ

8

Đaminh

Lượng

Gia Lạc

Nhà xứ

9

Giuse

Tinh

Gia Lạc

Nhà xứ

10

Phê-rô

Hoàng

Gia Lạc

Nhà xứ

11

Đaminh

Thiêm

Gia Lạc

Nhà xứ

12

Giuse

Đức

Gia Lạc

Nhà xứ

13

Giuse

Cường

Gia Lạc

Nhà xứ

14

Maria

Hiền

Gia Lạc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm