Danh mục bài viết

Cập nhật 29/5/2020 - 5:10 - Lượt xem 176

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/5/2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón chào cộng đoàn Giáo xứ Bồng Tiên đến đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Thuyên

Bồng Tiên

Đội Trạch

2

Giuse

Đông

Bồng Tiên

Đội Trạch

3

Giuse

Dương

Bồng Tiên

Đội Trạch

4

Antôn

Hồng

Bồng Tiên

Nhà xứ

5

Giuse

Vương

Bồng Tiên

Nhà xứ

6

Antôn

Uy

Bồng Tiên

Nhà xứ

7

Giuse

Đạo

Bồng Tiên

Nhà xứ

8

Antôn

Lục

Bồng Tiên

Nhà xứ

9

Antôn

Hổ

Bồng Tiên

Nhà xứ

10

Maria

Đào

Bồng Tiên

Nhà xứ

11

Maria

Môn

Bồng Tiên

Nhà xứ

12

Maria

Màu

Bồng Tiên

Nhà xứ

13

Đaminh

Hiện

Bồng Tiên

Nhà xứ

14

Antôn

Sau

Bồng Tiên

Nhà xứ

15

Đaminh

Bác

Bồng Tiên

Nhà xứ

16

Giuse

Thiều

Bồng Tiên

Nhà xứ

17

Giuse

Trinh

Bồng Tiên

Nhà xứ

18

Giuse

Gia

Bồng Tiên

Nhà xứ

19

Giuse

Chính

Bồng Tiên

Đội Trạch

20

Đaminh

Cảnh

Bồng Tiên

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm