Danh mục bài viết

Cập nhật 27/5/2020 - 16:27 - Lượt xem 424

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/5/2020

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, cộng đoàn Giáo xứ An Châu đến đóng góp công sức cho việc xây dựng chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Chè

An Châu

Nhà xứ

2

Giuse

Thành

An Châu

Nhà xứ

3

Giuse

Toàn

An Châu

Nhà xứ

4

Giuse

Cường

An Châu

Nhà xứ

5

Giuse

Điền

An Châu

Nhà xứ

6

Đaminh

Đáp

An Châu

Nhà xứ

7

Giuse

Vụ

An Châu

Nhà xứ

8

Đaminh

Huân

An Châu

Nhà xứ

9

Giuse

Phượng

An Châu

Nhà xứ

10

Giuse

Lâm 

An Châu

Nhà xứ

11

Đaminh

Toán

An Châu

Nhà xứ

12

Vinh sơn

An Châu

Nhà xứ

13

Vinh sơn

Lưu

An Châu

Nhà xứ

14

Đaminh

Tám

An Châu

Nhà xứ

15

Giuse

Đức

An Châu

Nhà xứ

16

Cha Gioan B

Thượng

An Châu

Nhà xứ

17

Đaminh

Khoa

An Châu

Nhà xứ

18

Giuse

Cầu

An Châu

Nhà xứ

19

Anna

Thái

An Châu

Nhà xứ

20

Anna

Hiếu

An Châu

Nhà xứ

21

Anna

Tho

An Châu

Nhà xứ

22

Maria

Huê

An Châu

Nhà xứ

23

Maria

Tính

An Châu

Nhà xứ

24

Maria

Lương

An Châu

Nhà xứ

25

Giuse

Liết

An Châu

Nhà xứ

26

Maria

Liết

An Châu

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm