Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 20:36 - Lượt xem 486

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 24/5/2020

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm trong ngày 24 tháng 5 năm 2020 có các Giáo xứ An Vỹ và Hàm Tải đến chung tay xây dựng.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh sơn

Tình

An Vỹ

Nhà xứ

2

Vinh sơn

Toàn

An Vỹ

Nhà xứ

3

Vinh sơn

Tuấn

An Vỹ

Nhà xứ

4

Vinh sơn

Hóa

An Vỹ

Nhà xứ

5

Vinh sơn

Nghĩa

An Vỹ

Nhà xứ

6

Vinh sơn

Thi

An Vỹ

Nhà xứ

7

Maria

Cậy

An Vỹ

Hoàng Trạch

8

Maria

Huyên

An Vỹ

Hoàng Trạch

9

Phan-xi-cô

An Vỹ

An Cảnh

10

Phan-xi-cô

Linh

An Vỹ

An Cảnh

11

Tê-rê-sa

Nhạn

An Vỹ

Hoàng Trạch

12

Tê-rê-sa

Tuất

An Vỹ

Hoàng Trạch

13

Tê-rê-sa

Khánh

An Vỹ

Hoàng Trạch

14

Tê-rê-sa

An Vỹ

Hoàng Trạch

15

Tê-rê-sa

Phương

An Vỹ

Hoàng Trạch

16

Giuse

Thuận

An Vỹ

Hoàng Trạch

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Duyên

Hàm Tải

Nhà xứ

2

Maria

Nam

Hàm Tải

Nhà xứ

3

Maria

Mai

Hàm Tải

Nhà xứ

4

Giuse

Hàm Tải

Nhà xứ

5

Giuse

Mạnh

Hàm Tải

Nhà xứ

6

Giuse

Thy

Hàm Tải

Nhà xứ

7

Giuse

Đấy

Hàm Tải

Nhà xứ

8

Giuse

Thuất

Hàm Tải

Nhà xứ

9

Maria

Lê (Lớ)

Hàm Tải

Nhà xứ

10

Giuse

Tuấn

Hàm Tải

Nhà xứ

11

Giuse

Năm

Hàm Tải

Nhà xứ

12

Giuse

Truyện

Hàm Tải

Nhà xứ

13

Giuse

Dân

Hàm Tải

Nhà xứ

14

Giuse

Nhi

Hàm Tải

Nhà xứ

15

Giuse

Lượng

Hàm Tải

Nhà xứ

16

Maria

Nhật

Hàm Tải

Nhà xứ

17

Giuse

Ngọc

Hàm Tải

Nhà xứ

18

Giuse

Hiệp

Hàm Tải

Nhà xứ

19

Maria

Xuyến

Hàm Tải

Nhà xứ

20

Maria

Dung

Hàm Tải

Nhà xứ

21

Giuse

Tâm

Hàm Tải

Nhà xứ

22

Maria

Nhụ

Hàm Tải

Nhà xứ

23

Giuse

Vỹ

Hàm Tải

Nhà xứ

24

Giuse

Thực

Hàm Tải

Nhà xứ

25

Giuse

Sáu

Hàm Tải

Nhà xứ

26

Giuse

Kiều

Hàm Tải

Nhà xứ

27

Giuse

Khởi

Hàm Tải

Nhà xứ

28

Maria

Mong

Hàm Tải

Nhà xứ

29

Maria

Ly

Hàm Tải

Nhà xứ

30

Maria

Tịnh

Hàm Tải

Nhà xứ

31

Giuse

Tâm

Hàm Tải

Nhà xứ

32

Giuse

Khánh

Hàm Tải

Nhà xứ

33

Maria

Hằng

Hàm Tải

Nhà xứ

34

Giuse

Duấn

Hàm Tải

Nhà xứ

35

Maria

Chinh

Hàm Tải

Nhà xứ

36

Maria

Im

Hàm Tải

Nhà xứ

37

Maria

Nghinh

Hàm Tải

Nhà xứ

38

Maria

Muộn

Hàm Tải

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm