Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 5:21 - Lượt xem 442

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/5/2020

Trong ngày 23 tháng 5 năm 2020, các Giáo xứ Hưng Yên và Vĩnh Phúc đóng góp công sức xây dựng ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

Giáo xứ Hưng Yên có 7 người (danh sách chưa được cập nhật)

 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan

Thịnh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

2

Gioan

Linh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

3

Gioan

Thông

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

4

Gioan

Soát

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

5

Gioan

Tấn

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

6

Gioan

Sơn

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

7

Gioan

Giáp

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

8

Gioan

Hưng

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

9

Gioan

Hạnh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

10

Vinh sơn

Chính

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

11

Maria 

Len

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

12

Maria 

Đầm

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

13

Maria 

Đoàn

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

14

Maria 

Hường

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

15

Maria 

Hòa

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

16

Maria 

Thuận

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

17

Maria 

Tuyền

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm