Danh mục bài viết

Cập nhật 10/5/2020 - 12:8 - Lượt xem 1379

Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Nguyện OP an giấc

Hội Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình kính báo: Nữ tu Maria Phạm Thị Nguyện OP sinh năm 1928 thuộc Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 6giờ00 thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020 tại Tu viện Mẹ Lên Trời Trung Đồng.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm