Danh mục bài viết

Cập nhật 2/5/2020 - 14:19 - Lượt xem 1124

Ý cầu nguyện tháng 5 năm 2020

Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho các phó tế:

 

 

Chúng ta hãy cầu xin cho các phó tế 
luôn trung thành trong sứ vụ phục vụ Lời Chúa 
và phục vụ người nghèo khổ, 
ngõ hầu trở thành biểu tượng sức sống 
cho toàn thể Giáo Hội.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm