Danh mục bài viết

Cập nhật 21/10/2011 - 23:15 - Lượt xem 6999

Dòng Don Bosco Việt Nam: Chương trình kính viếng Thánh quan Don Bosco

Thánh Don Bosco (1815-1888) là Đấng sáng lập dòng Salêdiêng ở Ý vào năm 1859, với mục đích giúp đỡ trẻ em chịu thiệt thòi. Hiện Dòng có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại hơn 120 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, di hài của Thánh Don Bosco được đặt trong quan tài kính, mặt nhật và tượng sáp và đã được đón rước qua nhiều nước trên thế giới.

Việc rước di hài Thánh Don Bosco khắp thế giới nhằm khơi lên ý thức về tình liên đới trong cộng
đồng nhân loại, về sự quan tâm đối với trẻ em thiếu thốn, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Tại những nơi thánh tích được cung nghinh, cộng đồng Dân Chúa đã được đón nhận nhiều ơn
ích thiêng liêng. Đơn cử, cha Horacio A. Lopez, nguyên bề trên tỉnh dòng La Plata (Argentina) đã
viết thư cho cha Tổng quyền Pascual Chavez Villanueva: “Anh chị em Salêdiêng chúng con cung
nghinh thánh tích cha Thánh Don Bosco, nhận ra rằng Người vẫn tiếp tục hiện diện một cách
phong phú giữa cộng đoàn chúng con, đồng thời qua chúng con và nơi chúng con, Người hằng can
thiệp, sinh ơn ích thiêng liêng cho nhiều người”.

Hiện nay, Dòng Don Bosco Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cung nghinh thánh tích Cha Don
Bosco, sẽ diễn ra từ 16/01/2011 đến 01/02/2011 với chương trình tiếp đón và kính viếng cụ thể như
sau:

Chúa nhật, ngày 16-01-2011 (13 tháng chạp)
14g30: Thánh quan cha Thánh Don Bosco đến phi trường Tân Sơn Nhất
16g30: Tiếp đón thánh quan cha Thánh Don Bosco tại Xuân Hiệp
17g15: Thánh lễ tiếp đón Thánh quan cha Thánh Don Bosco tại Lễ đài (sân banh)
18g30: Kiệu Thánh quan cha Thánh Don Bosco vào nhà thờ
19g00: Thánh lễ & hành hương đến 22g00
Thứ hai, ngày 17/01/2011 (14 tháng chạp)
05g30: Giáo xứ Xuân Hiệp dâng lễ (chủ tế: cha xứ Xuân hay theo phiên)
08g00: Hành hương 1 (Nhà Tỉnh)
09g00: Thánh 1ễ 1 (Nhà Tỉnh: cha Phêrô Chính)
10g00: Hành hương 2 (cộng thể Rinaldi)
11g00: Thánh lễ 2 (cộng thể Rinaldi: cha GB. Thêm)
12g00: Hành hương 3 (tự do)
13g00: Thánh lễ 3 (cha Giuse Tâm)
14g00: Hành hương 4 (Gx. Tam Hải)

15g00: Thánh lễ 4 (Gx. Tam Hải: cha Giuse Đăng)
16g00: Hành hương 5 (điểm Tông đồ cộng thể Rinaldi)
17g00: Thánh lễ 5 (điểm Tông đồ cộng thể Rinaldi: cha Giuse Tài)
18g00: Hành hương 6 (giáo xứ Xuân Hiệp)
19g00: Thánh lễ 6 (cha xứ Xuân Hiệp hay theo phiên)
20g00: Hành hương 7 (tu sinh Xuân Hiệp)
21g00: Thánh lễ 7 (tu sinh Xuân Hiệp: cha Giuse Tâm)
22g00: Kết thúc ngày hành hương 1
* Giải tội : Nhà Tỉnh ban sáng từ 08g00 đến 12g00 - Cộng thể Rinaldi ban chiều, từ 13g đến 20g
Thứ ba, 18/01/2011 (15 tháng chạp) :
05g30: Giáo xứ Xuân Hiệp dâng lễ (chủ tế: cha xứ hay theo phiên)
08g00: Hành hương 1 (cộng thể và giáo xứ Bến Cát, Gx. Bình Minh)
09g00: Thánh lễ 1 (cộng thể và giáo xứ Bến Cát, Gx. Bình Minh)
10g00: Hành hương 2 (cộng thể và giáo xứ Cần Giờ)
11g00: Thánh lễ 2 (cộng thể và giáo xứ Cần Giờ)
12g00: Hành hương 3 (tự do)
13g00: Thánh lễ 3 (cha Giuse Am)
14g00: Hành hương 4 (cộng thể Cầu Bông, giáo xứ Tân Thịnh và Gx. Cầu Lớn)
15g00: Thánh lễ 4 (cộng thể Cầu Bông, giáo xứ Tân Thịnh và Gx. Cầu Lớn)
16g00: Hành hương 5 (cộng thể Hóc Môn, giáo xứ Hóc Môn và Gx. Bình Chánh)
17g00: Thánh lễ 5 (cộng thể Hóc Môn, giáo xứ Hóc Môn và Gx. Bình Chánh)
18g00: Hành hương 6 (tự do)
19g00: Thánh lễ 6 (giáo xứ Xuân Hiệp: cha xứ hay theo phiên)
20g00: Hành hương 7 (tự do)
21g00: Thánh lễ 7 (cha Giuse Chính)
22g00: Kết thúc ngày hành hương 2
* Giải tội : Nhà Tỉnh ban sáng từ 08g00 đến 12g00 - Cộng thể Rinaldi ban chiều, từ 13g đến 20g
Thứ tư, ngày 19/01/2011 (16 tháng chạp)
Ban sáng: Ông bà cố SDB và Bề trên các Dòng Tu
05g30: Giáo xứ Xuân Hiệp dâng lễ (chủ tế: cha xứ hay theo phiên)
08g00: Hành hương riêng 1a
09g00: Hành hương chung 1b
10g00: Hành hương riêng 1c
11g00: Thành lễ 2 (Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ tế)
12g00: Cơm trưa
13g00: Kết thúc
Ban chiều: Gia đình Salêdiêng và di dân
14g00: Hành hương 2 (cựu Học viên)
15g00: Thánh lễ 2
16g00: Hành hương 3 (cộng tác viên Salêdiêng)
17g00: Thánh lễ 3
18g00: Hành hương 4 (di dân Xuân Hiệp)
19g00: Thánh lễ 4 (cha FX Thiệu)
20g00: Hành hương 5 (tự do)
21g00: Thánh lễ 5
Kết thúc ngày hành hương 3
* Giải tội : Nhà Tỉnh ban sáng từ 08g00 đến 12g00 - Cộng thể Rinaldi ban chiều, từ 13g đến 20g
Thứ năm, ngày 20/01/2011 (17 tháng chạp)
Ban Sáng: Hội viên SDB (Ban đào luyện)
05g30: Giáo xứ Xuân Hiệp dâng lễ (chủ tế: cha xứ hay theo phiên)
08g00: Hành hương 1a (Riêng)
09g00: Hành hương 1b (Chung)
10g00: Hành hương 1c (Riêng)
11g00: Thánh lễ 1 (cha Giám Tỉnh)

12g00: Cơm
Ban chiều: Tự do
13g00: Hành hương 2 (miền Bắc & Chư Prong)
14g00: Thánh lễ 2 (cha Phêrô Số)
15g00: Hành hương 3 (tự do)
16g00: Thánh lễ 3 (cha Đaminh Uyển)
17g00: Hành hương 4 (tự do)
Ban Tối: Giới trẻ
17g30: Kiệu thánh quan ra Lễ đài (sân banh)
Thành phần tham dự: Giới trẻ
21g000: Kiệu thánh quan về nhà thờ Xuân Hiệp
* Dự kiến mời Đức Tổng giám mục chủ tọa; Đức cha phụ tá giảng lễ
* Giải tội : Nhà Tỉnh ban sáng từ 08g00 đến 12g00 - Cộng thể Rinaldi ban chiều, từ 13g đến 20g
Hoặc do Ban Đào luyện và Ban Mục vụ Giới trẻ sắp xếp
Thứ sáu, ngày 21/01/2011 (18 tháng chạp)
05g30: Lễ Giáo xứ Xuân Hiệp (cha GB. Thêm & anh em Rinaldi đồng tế và dự lễ)
06g30 : Nghi thức tiễn thánh quan đến Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà
Tại Cộng thể Nhà Tỉnh FMA
07g00: Nghi thức đón thánh quan tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà
Thánh lễ
09g00: Cộng thể và Giáo xứ Tam Hà
11g00: Cộng thể Thanh Đa hành hương
13g00: Cộng thể Nam Hòa
15g00: Cộng thể Đức Huy + Ông bà Cố
17g00: Cộng thể Xuân Hòa hành hương
19g00: Cộng thể Bảo Lộc
20g00: Các nhóm trẻ hành hương + cầu nguyện
Thứ bảy, 22/01/2011 (19 tháng chạp)
06g30: Thánh lễ tạ ơn & tiễn thánh quan đi Phước Lộc
Tại Cộng thể Mẹ Vô nhiễm Phước Lộc
10g00: Tiếp đón
16g00: Chuông 1, đón tiếp Giám mục và quý cha địa phận BRVT
16g30: Thánh lễ đồng tế
Giáo dân kính viếng
20g00: Canh thức cầu nguyện với cha Thánh Don Bosco
Chúa nhật, 23/01/2011 (20 tháng chạp) :
04g20: Lễ kính Thánh Gioan Bosco & Tiễn thánh quan đi Đức Huy
Tại Cộng thể Mẹ Phù hộ Đức Huy
10g00: Tiếp đón thánh quan

10g15: Thánh lễ trọng thể, Đức cha Xuân Lộc chủ sự cùng các cha trọng hạt
Giáo dân và Nam Nữ Tu sĩ giáo xứ Tân Cang và Đức Huy
11g15: Giáo dân kính viếng
15g00: Thánh lễ cho thiếu nhi Hạt Túc Trưng (12t-15t)
16g30: Thánh lễ cho thiếu nhi Hạt Gia Kiệm (12t-15t)
18g00: Thánh lễ Chúa nhật cho giáo dân Đức Huy
19g00: Giáo dân kính viếng
Thứ hai, ngày 24/01/2011 (21 tháng chạp)
04g30: Thánh lễ cho Giáo dân Đức Huy & Tiễn thánh quan đi Đà Lạt
Dừng chân và ăn trưa ở Tân Hà
Tại Cộng thể Rua Đà Lạt
17g15: Thánh lễ kính thánh Phanxicô Salêdiêng do Đức Giám mục Thái Bình chủ sự
19g15: Văn nghệ mừng kính Thánh Gioan Bosco
Thứ ba, ngày 25/01/2011 (22 tháng chạp)

05g15: Lễ giáo sở Don Bosco
08g00: Giáo xứ Hà Đông
10g00: Cộng thể Tân Hà + CTV + FMA
15g00: Tu sinh, sinh viên, dấn thân
17g15: Lễ giáo sở Don Bosco
Thứ tư, ngày 26/01/2011 (23 tháng chạp)
05g15: Lễ giáo sở Don Bosco
08g00: Giáo xứ K’Ren + Định An
10g00: Giáo xứ K’Long
14g30: Giáo xứ Thanh Bình + Tu Tra
17g15: Lễ giáo sở Don Bosco
Thứ năm, ngày 27/01/2011 (24 tháng chạp)
05g15: Lễ giáo sở Don Bosco
08g00: Giáo xứ Bắc Hội
10g00: Giáo xứ Nghĩa Lâm

14g30: Điểm HD Gia Lai + K’Rong No
17g15: Lễ giáo sở Don Bosco
Thứ sáu, ngày 28/01/2011 (25 tháng chạp)
05g15: Lễ giáo sở Don Bosco
08g00: Giáo xứ Liên Khương
10g00: Cộng tác viên Đà Lạt + Đức Trọng
14g30: Giáo xứ Thiện Lâm
17g30: Thánh lễ Tất niên Cộng thể Rua và Giáo sở Don Bosco Đà Lạt
Dự kiến mời cha Giám quản và các cha xứ trong hạt Đà Lạt
Thứ bảy, ngày 29/01/2011 (26 tháng chạp)
05g15: Lễ giáo sở Don Bosco
08g00: Giáo xứ Thạnh Mỹ + Lạc Sơn
10g00: Giáo xứ K’Đô + Suối Thông
14g30: Cộng thể Rua Dalat + SDB Đà Lạt + Đức Trọng
17g15: Lễ giáo sở Don Bosco
Chúa nhật, ngày 30/01/2011 (27 tháng chạp)
05g30: Lễ giáo sở Don Bosco
06g30: Nghi thức tiễn thánh quan từ Đà Lạt về Ba Thôn
Dừng chân và Ăn trưa ở Tân Hà
Tại Cộng thể Thánh Tâm Ba thôn
16g30: Nghi thức tiếp đón thánh quan
17g30: Thánh lễ giáo xứ
20g00: Dạ hội kính Thánh Don Bosco
Thứ hai, ngày 31/01/2011 (28 tháng chạp)
05g30: Thánh lễ giáo xứ
08g30: Thánh Lễ trọng thể kính Thánh Gioan Bosco dành cho anh em hội viên
Hành hương (tự do)
13g00: Hành hương (tự do)
17g30: Thánh lễ giáo xứ mừng Bổn mạng
20g00: Thánh lễ (Giám tỉnh chủ sự, Ban MVGT phụ trách)
Thành phần: Ban MVGT+ anh em SDB + Tập viện SDB (Tập sinh SDB hát lễ)
Thứ ba, ngày 01/02/2011 (29 tháng chạp)
05g30: Lễ cầu nguyện cho các Hội viên SDB đã qua đời
Nghi thức tiễn thánh quan ra phi trường
Giám tỉnh, Ban Cố vấn Tỉnh, anh em SDB & các thành phần khác
(Ban đào luyện phụ trách).Mục Vụ


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm