Danh mục bài viết

Cập nhật 7/4/2020 - 20:32 - Lượt xem 587

Ý cầu nguyện tháng 4 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới – cầu cho người nghiện ngập:

Chúng ta hãy cầu xin cho những ai đang lâm cảnh nghiện ngập được trợ giúp  được đồng hành.


Bài viết đã đăng

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm