Danh mục bài viết

Cập nhật 21/3/2020 - 19:44 - Lượt xem 414

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/3/2020

Ngày 21/3/2020, tại công trình ĐCV Thánh Tâm, cộng đoàn các Giáo xứ Minh Nghĩa và Thủ Chính đến chung tay góp sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Lễ

Minh Nghĩa

Nhà xứ

2

Giuse

Minh Nghĩa

Nhà xứ

3

Giuse

Thái

Minh Nghĩa

Nhà xứ

4

Giuse

Liêm

Minh Nghĩa

Nhà xứ

5

Giuse

Năng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

6

Giuse

Vĩnh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

7

Giuse

Truyền

Minh Nghĩa

Nhà xứ

8

Giuse

Hoàng

Minh Nghĩa

Nhà xứ

9

Giuse

Thuyên

Minh Nghĩa

Nhà xứ

10

Giuse

Quý

Minh Nghĩa

Nhà xứ

11

Giuse

Chức

Minh Nghĩa

Nhà xứ

12

Giuse

Thành

Minh Nghĩa

Nhà xứ

13

Giuse

Tiện

Minh Nghĩa

Nhà xứ

14

Giuse

Tâm

Minh Nghĩa

Nhà xứ

15

Giuse

Hiếu

Minh Nghĩa

Nhà xứ

16

Maria

Kiên

Minh Nghĩa

Nhà xứ

17

Maria

Thạo

Minh Nghĩa

Nhà xứ

18

Maria

Quỳnh

Minh Nghĩa

Nhà xứ

19

Maria

Thuận

Minh Nghĩa

Nhà xứ

20

Maria

Công

Minh Nghĩa

Nhà xứ

21

Giuse

Huy

Minh Nghĩa

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Vinh-sơn

Mục

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Augustino

Thinh

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Giuse

Trường

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Augustino

Dương

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Augustino

Thảo

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Augustino

Khánh

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Đaminh

Thế

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Đaminh

Hậu

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Đaminh

Thất

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Đaminh

Sang

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Đaminh

Viêm

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Augustino

Quảng

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Augustino

Chí

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Vinh-sơn

Hào

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Giuse

Thiệp

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Giuse

Tuấn

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Đaminh

Anh

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Augustino

Thân

Thủ Chính

Nhà xứ

20

Augustino

Thưởng

Thủ Chính

Nhà xứ

21

Augustino

Quyền

Thủ Chính

Nhà xứ

22

Maria

Thủ Chính

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm