Danh mục bài viết

Cập nhật 31/3/2020 - 8:49 - Lượt xem 958

Ý cầu nguyện tháng 3 năm 2020

Cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng – cầu cho Giáo Hội tại Trung Quốc:

Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo hội tại Trung Quốc luôn kiên vững trong đức tin vào Tin Mừng và phát triển trong tình hiệp nhất. 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm