Danh mục bài viết

Cập nhật 21/3/2020 - 19:43 - Lượt xem 767

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 23/02/2020

Trong ngày 23/02/2020 tại Công trình Chủng viện Mỹ Đức có sự đóng góp công sức của quý ông bà anh chị em Giáo xứ An Vỹ.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Chiên

An Vỹ

Nhà xứ

2

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Trung

An Vỹ

Nhà xứ

3

Vinh-sơn Nguyễn Đức

Nghĩa

An Vỹ

Nhà xứ

4

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Chất

An Vỹ

Nhà xứ

5

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tuấn

An Vỹ

Nhà xứ

6

Maria Nguyễn Thị

Huệ

An Vỹ

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Hường

An Vỹ

Nhà xứ

8

Phê-rô Vũ Văn

An Vỹ

Hoàng Trạch

9

Phê-rô Vũ Hồng

Hải

An Vỹ

Hoàng Trạch

10

Phê-rô Nguyễn Văn

Tín

An Vỹ

Hoàng Trạch

11

Phê-rô Vũ Minh

Tân

An Vỹ

Hoàng Trạch

12

Phê-rô Tuần Nguyễn Văn

Thật

An Vỹ

An Cảnh

13

Phê-rô Tuần Nguyễn Hữu

Quân

An Vỹ

An Cảnh

14

Tê-rê-sa Nguyễn Thị

Tình

An Vỹ

An Cảnh

15

Maria Nguyễn Thị

Khéo

An Vỹ

An Cảnh

16

Tê-rê-sa Nguyễn Thị

Nhạn

An Vỹ

An Cảnh

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm