Danh mục bài viết

Cập nhật 22/2/2020 - 20:27 - Lượt xem 633

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 22/02/2020

Công trình Chủng viện Mỹ Đức ngày 22/02/2020 có sự đóng góp công sức của quý ông bà anh chị em các Giáo xứ Tần Nhẫn, Thuỵ Lôi và Võng Phan.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Cha Giuse Dương Văn

Hiếu

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

2

Micae Hoàng Quân

Khu

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

3

Micae Vũ Văn

Bẩy

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

4

Micae Hoàng Đình

Nên

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

5

Micae Hoàng Đình

Kiều

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

6

Micae Hoàng Đình

Huyên

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

7

Micae Vũ Văn

Hiếm

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

8

Micae Vũ Văn

Dũng

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

9

Micae Vũ Văn

Lịch

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

10

Maria Hoàng Thị

Nho

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Thu

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

12

Maria Chu Thị

Khanh

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

13

Maria Trần Thị

Huệ

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Quyến

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

15

Maria Vũ Thị

Thoan

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Xuân

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

17

Maria Hoàng Thị

Tấm

Tần Nhẫn

Nhà Xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phao-lô Nguyễn Xuân 

Thụy Lôi

Nhà xứ

2

Phê-rô Nguyễn Văn

Quyết

Thụy Lôi

Nhà xứ

3

Phê-rô Nguyễn Văn

Hùng

Thụy Lôi

Nhà xứ

4

Phê-rô Nguyễn Văn

Cường

Thụy Lôi

Nhà xứ

5

Phê-rô Nguyễn Văn

Tam

Thụy Lôi

Nhà xứ

6

Phê-rô Nguyễn Văn

Tiến

Thụy Lôi

Nhà xứ

7

Đaminh Vũ Hữu

Thiết

Thụy Lôi

Nhà xứ

8

Phê-rô Nguyễn Văn

Mạnh

Thụy Lôi

Nhà xứ

9

Maria Lê Thị

Chấm

Thụy Lôi

Nhà xứ

10

Phê-rô Nguyễn Văn

Bông

Thụy Lôi

Nhà xứ

11

Phê-rô Nguyễn Văn

Viện

Thụy Lôi

Nhà xứ

12

Phê-rô Nguyễn Văn

Căn

Thụy Lôi

Nhà xứ

13

Phê-rô Phạm Văn

Hải

Thụy Lôi

Nhà xứ

14

Phê-rô Nguyễn Văn

Công

Thụy Lôi

Nhà xứ

15

Phê-rô Nguyễn Văn

Cường (B)

Thụy Lôi

Nhà xứ

16

Phê-rô Nguyễn Văn

Nghĩa

Thụy Lôi

Nhà xứ

17

Phê-rô Nguyễn Trung

Hiếu

Thụy Lôi

Nhà xứ

18

Phao-lô Phạm Minh

Sử

Thụy Lôi

Nhà xứ

19

Phao-lô Nguyễn Văn

An

Thụy Lôi

Phao-lô

20

Phao-lô Trần Văn

Trưởng

Thụy Lôi

Phao-lô

21

Gioan Nguyễn Văn

Hoàn

Thụy Lôi

Phao-lô

22

Phao-lô Trần Văn

Hải

Thụy Lôi

Phao-lô

23

Phao-lô Nguyễn Tuấn

Cần

Thụy Lôi

Phao-lô

24

Phao-lô Nguyễn Xuân 

Trọng (Thắng)

Thụy Lôi

Phao-lô

25

Phao-lô Trần Xuân 

Đỉnh

Thụy Lôi

Phao-lô

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Nguyễn Văn 

Mạnh

Võng Phan

Nhà xứ

2

Vinh-sơn Nguyễn Văn 

Thủy

Võng Phan

Nhà xứ

3

Vinh-sơn Nguyễn Văn 

Sáu

Võng Phan

Nhà xứ

4

Vinh-sơn Nguyễn Văn 

Thư

Võng Phan

Nhà xứ

5

Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Hữu

Võng Phan

Mai Xá

6

Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Bình

Võng Phan

Mai Xá

7

Phan-xi-cô Nguyễn Bá

Ngân

Võng Phan

Mai Xá

8

Phan-xi-cô Nguyễn Bá

Tuấn

Võng Phan

Mai Xá

9

Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Vịnh

Võng Phan

Mai Xá

10

Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Hoài

Võng Phan

Mai Xá

11

Gioan Nguyễn Văn

Ngắm

Võng Phan

AN Cầu

12

Gioan Nguyễn Văn

Võng Phan

AN Cầu

13

Micae Nguyễn Văn

Hoàng

Võng Phan

Điềm Xá

14

Micae Nguyễn Văn

Trường

Võng Phan

Điềm Xá

15

Micae Nguyễn Văn

Tập

Võng Phan

Điềm Xá

         

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm