Danh mục bài viết

Cập nhật 20/2/2020 - 17:59 - Lượt xem 427

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/02/2020

Chủng viện Mỹ Đức trong ngày 20/02/2020 đón tiếp cộng đoàn các Giáo xứ Cao Xá và Đan Chàng đến góp công xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Tô Sỹ 

Thái

Cao Xá

Trần Xá

2

Gioan Trần Kim

Thông

Cao Xá

Trần Xá

3

Gioan Nguyễn Viết

Sinh

Cao Xá

Trần Xá

4

Gioan Nguyễn Văn

Xuân

Cao Xá

Trần Xá

5

Gioan Nguyễn Thanh

Hiếu

Cao Xá

Trần Xá

6

Gioan Duông Văn

Biểu

Cao Xá

Trần Xá

7

Maria Nguyễn Thị

Hiến

Cao Xá

Trần Xá

8

Gioan Vũ Văn

Đông

Cao Xá

Trần Xá

9

Gioan Trần Văn

Duy

Cao Xá

Trần Xá

10

Gioan Nguyết Viết

Cao Xá

Trần Xá

11

Gioan Vũ Văn

Xuân

Cao Xá

Trần Xá

12

Gioan Nguyễn Duy

Lân

Cao Xá

Trần Xá

13

Đaminh Nguyễn Đức

Miến

Cao Xá

Đại Duy

14

Giuse Lâm Ngọc

Thực

Cao Xá

Hoàng Xá

15

Đaminh Trần Văn

Hải

Cao Xá

Nhà xứ

16

Giuse Trần Thanh

Toan

Cao Xá

Nhà xứ

17

Micae Vũ Văn

Điều

Cao Xá

Nhà xứ

18

Đaminh Phan Đức

Chuyên

Cao Xá

Nhà xứ

19

Đaminh Hoàng Văn

Phú

Cao Xá

Nhà xứ

20

Đaminh Phạm Văn

Nhâm

Cao Xá

Nhà xứ

21

An-tôn Lương Trọng

Khải

Cao Xá

Nhà xứ

22

Đaminh Nguyễn Văn

Giang

Cao Xá

Nhà xứ

23

Maria Hoàng Thị

Điểm

Cao Xá

Nhà xứ

24

Maria Nguyễn Thị

Phương

Cao Xá

Nhà xứ

25

Maria Bùi Thị

Hoa

Cao Xá

Nhà xứ

26

Maria Đỗ Thị

Hằng

Cao Xá

Nhà xứ

27

Maria Nguyễn Thị

Đận

Cao Xá

Nhà xứ

28

Maria Trần Thị

Hoa

Cao Xá

Nhà xứ

29

Maria Bùi Thị

Vinh

Cao Xá

Nhà xứ

30

Gioan Hoàng Nguyễn

Cao Xá

Nhà xứ

31

Gioan Vũ Hòa Ánh

Dương

Cao Xá

Nhà xứ

32

Đaminh Nguyễn Văn

Phát

Cao Xá

Nhà xứ

33

Micae Vũ Nhật

Anh

Cao Xá

Nhà xứ

34

Đaminh Nguyễn Bá

Khỏe

Cao Xá

Nhà xứ

35

Đaminh Nguyễn Văn

Khanh

Cao Xá

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Văn

Vương

Đan Chàng

Nhà xứ

2

Phê-rô Đỗ Xuân

Hòa

Đan Chàng

Nhà xứ

3

Đaminh Nguyễn Văn

Sáu

Đan Chàng

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Văn

Thỉnh

Đan Chàng

Nhà xứ

5

Đaminh Nguyễn Văn

Chuẩn

Đan Chàng

Nhà xứ

6

Đaminh Nguyễn Văn

Vượng

Đan Chàng

Nhà xứ

7

Đaminh Nguyễn Văn

Thiếu

Đan Chàng

Nhà xứ

8

Maria Nguyễn Thị

Tho

Đan Chàng

Nhà xứ

9

Đaminh Mai Văn

Khang

Đan Chàng

Nhà xứ

10

Đaminh Nguyễn Văn

Quyền

Đan Chàng

Nhà xứ

11

Gioan Vũ Văn

Minh

Đan Chàng

Nhà xứ

12

Phê-rô Vũ Xuân

Đào

Đan Chàng

Bích Đông

13

Phê-rô Nguyễn Văn

Quang

Đan Chàng

Bích Đông

14

Phê-rô Nguyễn Văn

Quy

Đan Chàng

Bích Đông

15

Phê-rô Nguyễn Văn

Minh

Đan Chàng

Bích Đông

16

Phê-rô Nguyễn Văn

Huy

Đan Chàng

Bích Đông

17

Phê-rô Phạm Văn

Khương

Đan Chàng

Bích Đông

18

Vũ Văn

Công

Đan Chàng

Bích Đông

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm