Danh mục bài viết

Cập nhật 19/2/2020 - 17:12 - Lượt xem 419

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 19/02/2020

Ngày 19/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Đông Khê và Thượng Phúc chung tay góp sức để xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Minh

Đông Khê

Nhà xứ

2

Phê-rô

Huận

Đông Khê

Nhà xứ

3

Phê-rô

Loan

Đông Khê

Nhà xứ

4

Phê-rô

Thái

Đông Khê

Nhà xứ

5

Phê-rô

Thuân

Đông Khê

Nhà xứ

6

Phê-rô

Thảnh

Đông Khê

Nhà xứ

7

Phê-rô

Nghiệp

Đông Khê

Nhà xứ

8

Phê-rô

Hiện

Đông Khê

Nhà xứ

9

Phê-rô

Hào

Đông Khê

Nhà xứ

10

Phê-rô

Thường

Đông Khê

Nhà xứ

11

Phê-rô

Quyết

Đông Khê

Nhà xứ

12

Phê-rô

Danh

Đông Khê

Nhà xứ

13

Phê-rô

Chúc

Đông Khê

Nhà xứ

14

Phao-lô

Tài

Đông Khê

Hoành Từ

15

Phao-lô

Lịch

Đông Khê

Hoành Từ

16

Phao-lô

Văn

Đông Khê

Hoành Từ

17

Phao-lô

Hãnh

Đông Khê

Hoành Từ

18

Maria

Tám

Đông Khê

Hoành Từ

19

Maria

Lành

Đông Khê

Hoành Từ

20

Maria

Thán

Đông Khê

Hoành Từ

21

Vinh-sơn

Cường

Đông Khê

Tây Khê

22

Vinh-sơn

Sơn

Đông Khê

Tây Khê

23

Vinh-sơn

Vắng

Đông Khê

Tây Khê

24

Vinh-sơn

An

Đông Khê

Tây Khê

25

Phao-lô

Lục

Đông Khê

Hoành Từ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Giảng

Thượng Phúc

Nhà xứ

2

Giuse Phạm Văn

Nhàn

Thượng Phúc

Nhà xứ

3

Giuse Trần Văn

Sáu

Thượng Phúc

Nhà xứ

4

Giuse Trần Văn

Sát

Thượng Phúc

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Tân

Thượng Phúc

Nhà xứ

6

Giuse Nguyễn Văn

Long

Thượng Phúc

Nhà xứ

7

Giuse Phạm Văn

Tam

Thượng Phúc

Nhà xứ

8

Giuse Trần Văn

Hùng

Thượng Phúc

Nhà xứ

9

Giuse Phạm Văn

Thanh

Thượng Phúc

Nhà xứ

10

Giuse Nguyễn Văn

Đền

Thượng Phúc

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Thoan

Thượng Phúc

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Đản

Thượng Phúc

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn Văn

Hoàng

Thượng Phúc

Nhà xứ

14

Giuse Nguyễn Văn

Thức

Thượng Phúc

Nhà xứ

15

Giuse Nguyễn Văn

Dương

Thượng Phúc

Nhà xứ

16

Giuse Nguyễn Văn

Tạp

Thượng Phúc

Nhà xứ

17

Giuse Nguyễn Văn

Đạo

Thượng Phúc

Nhà xứ

18

Giuse Trần Văn

Nơi

Thượng Phúc

Nhà xứ

19

Maria Trần Thị

Hỷ

Thượng Phúc

Nhà xứ

20

Maria Bùi Thị

Thỏa

Thượng Phúc

Nhà xứ

21

Giuse Nguyễn Văn

Tải

Thượng Phúc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm