Danh mục bài viết

Cập nhật 13/2/2020 - 17:44 - Lượt xem 231

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 13/02/2020

Ngày 13/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Phục Lễ và Phương Xá đã đến công trình đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Bùi Đình

Kha

Phục Lễ

Nhà xứ

2

Giuse Nguyễn Văn

Sâm

Phục Lễ

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Văn

Khương

Phục Lễ

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Khắc

Hưng

Phục Lễ

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Huy

Phục Lễ

Nhà xứ

6

Giuse Nguyễn Văn

Tâm

Phục Lễ

Nhà xứ

7

Giuse Nguyễn Văn

Tám

Phục Lễ

Nhà xứ

8

Giuse Nguyễn Văn

Quy

Phục Lễ

Nhà xứ

9

Gioa B. Nguyễn Văn

Dương

Phục Lễ

Nhà xứ

10

Giuse Nguyễn Văn

Nhượng

Phục Lễ

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Đễ

Phục Lễ

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Đam

Phục Lễ

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn Văn

Quyền

Phục Lễ

Nhà xứ

14

Mác-cô Nguyễn Văn

Thăng

Phục Lễ

Nhà xứ

15

Mác-cô Nguyễn Văn

Mật

Phục Lễ

Nhà xứ

16

Mác-cô Nguyễn Văn

Công

Phục Lễ

Nhà xứ

17

Giuse Nguyễn Văn

Thảm

Phục Lễ

Nhà xứ

18

Giuse Trần Văn

Tuynh

Phục Lễ

Nhà xứ

19

Giuse Nguyễn Văn

Chiến

Phục Lễ

Nhà xứ

20

Giuse Hà Văn

Thao

Phục Lễ

Nhà xứ

21

Giuse Nguyễn Văn

Ba

Phục Lễ

Nhà xứ

22

Giuse Nguyễn Văn

Tuấn

Phục Lễ

Nhà xứ

23

Giuse Nguyễn Khắc

Tân

Phục Lễ

Nhà xứ

24

Giuse Nguyễn Khắc

Quyết

Phục Lễ

Nhà xứ

25

Giuse Nguyễn Văn

Đại

Phục Lễ

Nhà xứ

26

Maria Nguyễn Thị

Nhàn

Phục Lễ

Nhà xứ

27

Giuse Nguyễn Danh

Hùng

Phục Lễ

Nhà xứ

28

Giuse Nguyễn Văn

Hiếu

Phục Lễ

Nhà xứ

29

Giuse Nguyễn Lê Minh

Úy

Phục Lễ

Nhà xứ

30

Giuse Lê Minh

Lập

Phục Lễ

Nhà xứ

31

Mác-cô Phạm Văn

Oánh

Phục Lễ

Duyên Tề

32

Mác-cô Phạm Văn

Hóa

Phục Lễ

Duyên Tề

33

Mác-cô Phạm Văn

Ninh

Phục Lễ

Duyên Tề

34

Giuse Nguyễn Văn

Chuộng

Phục Lễ

Nhà xứ

35

An-tôn Nguyễn Văn

Nguyễn

Phục Lễ

Ngọc Điện

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae Phạm Huy

Thán

Phương Xá

Nhà Xứ

2

Gioan B. Phạm Bá

Thi

Phương Xá

Nhà Xứ

3

Maria Vũ Thị

Na

Phương Xá

Nhà Xứ

4

Maria Phạm Thị

Tâm

Phương Xá

Nhà Xứ

5

Giuse Phạm Công

Tân

Phương Xá

Nhà Xứ

6

Gioan B. Phạm Bá

Thuyên

Phương Xá

Nhà Xứ

7

Gioan B. Phạm Văn

Đường

Phương Xá

Nhà Xứ

8

Gioan B. Vũ Khắc

Khoa

Phương Xá

Nhà Xứ

9

Đaminh Nguyễn Tuấn

Luật

Phương Xá

Nhà Xứ

10

Maria Trần Thị

Hạnh

Phương Xá

Nhà Xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Tâm

Phương Xá

Nhà Xứ

12

Tôma Lê Đức

Tấn

Phương Xá

Nhà Xứ

13

Maria Lê Thị

Vường

Phương Xá

Nhà Xứ

14

Gioan B. Phạm Thế

Mach

Phương Xá

Nhà Xứ

15

Gioan B. Vũ Khắc

Luyên

Phương Xá

Phương Quan

16

Đaminh Nguyễn Hữu

Tính

Phương Xá

Phương Quan

17

Gioan B. Hoàng Chí

Hiếu

Phương Xá

Phương Quan

18

Đaminh Hoàng Văn

Thăng

Phương Xá

Phương Quan

19

Đaminh Hoàng Văn

Ruấn

Phương Xá

Phương Quan

20

Augustino Thạch Hòang

Lâm

Phương Xá

Phương Quan

21

Đaminh Nguyễn Như

Toán

Phương Xá

Phương Quan

22

Phê-rô Trần Văn

Hóa

Phương Xá

Phương Quan

23

Vinh-sơn Trần Duy

Đông

Phương Xá

Đông Kỷ

24

Vinh-sơn Trần Duy

Viêm

Phương Xá

Đông Kỷ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm