Danh mục bài viết

Cập nhật 12/2/2020 - 20:24 - Lượt xem 549

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/02/2020

Trong ngày 12/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Nam Lỗ, Quỳnh Lang và Thuần Tuý đã chung tay góp sức xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Nguyễn Văn

Khang

Nam Lỗ

Nhà xứ

2

Đaminh Nguyễn Văn

Khánh

Nam Lỗ

Nhà xứ

3

Đaminh Nguyễn Văn

Toàn

Nam Lỗ

Nhà xứ

4

Đaminh Phạm Văn

Cung

Nam Lỗ

Nhà xứ

5

Đaminh Phạm Văn

Tình

Nam Lỗ

Nhà xứ

6

Đaminh Nguyễn Văn

Tân

Nam Lỗ

Nhà xứ

7

Đaminh Phạm Văn

Úy

Nam Lỗ

Nhà xứ

8

Đaminh Nguyễn Văn

An

Nam Lỗ

Nhà xứ

9

Đaminh Nguyễn Văn

Dương

Nam Lỗ

Nhà xứ

10

Maria Nguyễn Thị

Lan

Nam Lỗ

Nhà xứ

11

Maria Đào Thị

Hình

Nam Lỗ

Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Lụa

Nam Lỗ

Nhà xứ

13

Đaminh Đỗ Văn

Nghĩa

Nam Lỗ

Nhà xứ

14

Maria Dương Thị

Phượng

Nam Lỗ

Nhà xứ

15

Đaminh Phạm Văn

Xuyền

Nam Lỗ

Nhà xứ

16

Đaminh Phạm Văn

Vĩnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

17

Đaminh Phạm Văn

Năm

Nam Lỗ

Nhà xứ

18

Đaminh Nguyễn Văn

Tuấn

Nam Lỗ

Nhà xứ

19

Đaminh Nguyễn Thành

Tam

Nam Lỗ

Nhà xứ

20

Đaminh Nguyễn Văn

Chiêm

Nam Lỗ

Nhà xứ

21

Đaminh Phạm Văn

Huynh

Nam Lỗ

Nhà xứ

22

Đaminh Nguyễn Văn

Quyên

Nam Lỗ

Nhà xứ

23

Đaminh Nguyễn Văn

Nhất

Nam Lỗ

Nhà xứ

24

Đaminh Nguyễn Văn

Nghị

Nam Lỗ

Nhà xứ

25

Giuse Trần Văn

Liêm

Nam Lỗ

Nhà xứ

26

Giuse Trương Văn

Biệt

Nam Lỗ

Nhà xứ

27

Đaminh Nguyễn Văn

Phương

Nam Lỗ

Nhà xứ

28

Giuse Đào Văn 

Thịnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

29

Giuse Phạm Văn

Trịnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

30

Đaminh Phạm Văn

Sự

Nam Lỗ

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn

Trín

Quỳnh Lang

Nhà xứ

2

Giuse Trần Van

Phương

Quỳnh Lang

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Văn

Dung

Quỳnh Lang

Nhà xứ

4

Giuse Nguyễn Văn

Đạt

Quỳnh Lang

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Phương

Quỳnh Lang

Nhà xứ

6

Giuse Nguyễn Văn

Chuân

Quỳnh Lang

Nhà xứ

7

Giuse Nguyễn Văn

Hoàng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

8

Giuse Nguyễn Văn

Thọ

Quỳnh Lang

Nhà xứ

9

Giuse Trần Van

Hùng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

10

Giuse Nguyễn Văn

Mão

Quỳnh Lang

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Đoàn

Quỳnh Lang

Nhà xứ

12

Giuse Nguyễn Văn

Được

Quỳnh Lang

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn Văn

Viện

Quỳnh Lang

Nhà xứ

14

Giuse Nguyễn Văn

Đạt

Quỳnh Lang

Nhà xứ

15

Giuse Nguyễn Văn

Ninh

Quỳnh Lang

Đông Châu

16

Giuse Nguyễn Văn

Đóa

Quỳnh Lang

Đông Châu

17

Giuse Nguyễn Văn

Chất

Quỳnh Lang

Đông Châu

18

Tô-ma Nguyễn Văn

Vinh

Quỳnh Lang

Đan Thượng

19

Maria Nguyễn Thị

Thuân

Quỳnh Lang

Đan Thượng

20

Giuse Nguyễn Văn

Thao

Quỳnh Lang

Đông Châu

21

Giuse Nguyễn Văn

Đỗ

Quỳnh Lang

Đông Châu

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Mai Văn

Tôn

Thuần Túy

Nhà xứ

2

Đaminh

Thanh

Thuần Túy

Phù Lưu

3

Đaminh

Vương

Thuần Túy

Nhà xứ

4

Phê-rô

Phổ

Thuần Túy

Nhà xứ

5

Giuse

Lui

Thuần Túy

Nhà xứ

6

Giuse

Bình

Thuần Túy

Nhà xứ

7

Đaminh

Sơn

Thuần Túy

Nhà xứ

8

Giuse

Tuấn

Thuần Túy

Nhà xứ

9

Maria

Nhất

Thuần Túy

Nhà xứ

10

Maria

Sa

Thuần Túy

Nhà xứ

11

Phao-lô

Tuần

Thuần Túy

Hanh Cầu

12

Phê-rô

Cường

Thuần Túy

Thị Trấn

13

Phê-rô

Hương

Thuần Túy

Hanh Cầu

         

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm