Danh mục bài viết

Cập nhật 10/2/2020 - 17:59 - Lượt xem 379

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 10/02/2020

Ngày 10/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Hà Xá, Lương Đống và Phú Lạc đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Hà Công

Mão

Hà Xá

Nhà xứ

2

Giuse Hà Công

Cáng

Hà Xá

Nhà xứ

3

Đaminh Hà Đăng

Sinh

Hà Xá

Nhà xứ

4

Đaminh Hà Duy

Trường

Hà Xá

Nhà xứ

5

Đaminh Hà Đăng

Thanh

Hà Xá

Nhà xứ

6

Đaminh Hà Công

Huấn

Hà Xá

Nhà xứ

7

Đaminh Nguyễn Danh

Hảo

Hà Xá

Nhà xứ

8

Đaminh Nguyễn Danh

Hiếu

Hà Xá

Nhà xứ

9

Đaminh Nguyễn Danh

Đặt

Hà Xá

Nhà xứ

10

Đaminh Hà Đăng

Thiệp

Hà Xá

Nhà xứ

11

Đaminh Hà Công

Cát

Hà Xá

Nhà xứ

12

Đaminh Hà Đăng

Tác (Dặm)

Hà Xá

Nhà xứ

13

Đaminh Hà Thế

Sở

Hà Xá

Nhà xứ

14

Đaminh Hà Đăng

Hải (Sợi)

Hà Xá

Nhà xứ

15

Giuse Hà Thế

Chinh

Hà Xá

Nhà xứ

16

Đaminh Hà Công

Nhượng

Hà Xá

Nhà xứ

17

Đaminh Hà Duy

Sinh

Hà Xá

Nhà xứ

18

Giuse Hà Công

Thuê

Hà Xá

Nhà xứ

19

Đaminh Hà Duy Phương

Cao

Hà Xá

Nhà xứ

20

Đaminh Hà Duy

Thưởng

Hà Xá

Nhà xứ

21

Giuse Hà Thế

Đại

Hà Xá

Nhà xứ

22

Phan-xi-cô Lê Văn

Khắc

Hà Xá

Phú Xá

23

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Hoản

Hà Xá

Phú Xá

24

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Luận

Hà Xá

Phú Xá

25

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Luật

Hà Xá

Phú Xá

26

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Dần

Hà Xá

Phú Xá

27

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Miễn

Hà Xá

Phú Xá

28

Phan-xi-cô Nguyễn Văn

Doanh

Hà Xá

Phú Xá

29

Maria Trần Thị

Dịu

Hà Xá

Phú Xá

30

Maria Trần Thị

Nga

Hà Xá

Phú Xá

31

Gioan Trần Quang

Tịnh

Hà Xá

Quan Khê

32

Vinh-sơn Ngô Văn

Hạt

Hà Xá

Quan Khê

33

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Thuấn

Hà Xá

Quan Khê

34

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Sang

Hà Xá

Quan Khê

35

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tài

Hà Xá

Quan Khê

36

Maria Trần Thị

Oanh

Hà Xá

Quan Khê

37

Maria Nguyễn Thị

Huyền

Hà Xá

Quan Khê

38

Vinh-sơn Hoàng Văn

Hạ

Hà Xá

Tống Xuyên

39

Vinh-sơn Hoàng Văn

Luyến

Hà Xá

Tống Xuyên

40

Maria Phạm Thị

Hưng

Hà Xá

Tống Xuyên

41

Maria Nguyễn Thị

Liên

Hà Xá

Tống Xuyên

42

Maria Nguyễn Thị

Nhu

Hà Xá

Tống Xuyên

43

Maria Trần Thị

Hợi

Hà Xá

Tống Xuyên

44

Maria Hoàng Thị

Hà Xá

Tống Xuyên

45

Gioan Trần Đình

Luyên

Hà Xá

Xuân Hải

46

Gioan Trần Văn

Sơn

Hà Xá

Xuân Hải

47

Gioan Trần Văn

Vương

Hà Xá

Xuân Hải

48

Gioan Nguyễn Văn

Quản

Hà Xá

Xuân Hải

49

Gioan Nguyễn Văn

Quý

Hà Xá

Xuân Hải

50

Rosa Nguyễn Thị

Dung

Hà Xá

Xuân Hải

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Pha-lô

Toán

Lương Đống

Nhà xứ

2

Đaminh

Nam

Lương Đống

Nhà xứ

3

Phê-rô

Nghị

Lương Đống

Nhà xứ

4

Phê-rô

Quang

Lương Đống

Nhà xứ

5

Đaminh

Cường

Lương Đống

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn 

Điển

Phú Lạc

Nhà xứ

2

Giuse Bùi Quang

Thà

Phú Lạc

Nhà xứ

3

Giuse Bùi Văn

Đức

Phú Lạc

Nhà xứ

4

Giuse Lương Xuân

Quảng

Phú Lạc

Nhà xứ

5

Giuse Bùi Văn

Tuấn

Phú Lạc

Nhà xứ

6

Giuse Bùi Thanh

Tuyền

Phú Lạc

Nhà xứ

7

Giuse Trần Văn 

Mưởi

Phú Lạc

Nhà xứ

8

Giuse Phạm Văn

Hoàng

Phú Lạc

Nhà xứ

9

Giuse Trần Văn 

Tập

Phú Lạc

Nhà xứ

10

Giuse Trần Văn 

Hậu

Phú Lạc

Nhà xứ

11

Giuse Phạm Văn

Thường

Phú Lạc

Nhà xứ

12

Giuse Trần Văn 

Diễm

Phú Lạc

Nhà xứ

13

Giuse Bùi Thanh

Liêm

Phú Lạc

Nhà xứ

14

Giuse Bùi Văn

Thao

Phú Lạc

Nhà xứ

15

Giuse Phạm Đức

Bạn

Phú Lạc

Nhà xứ

16

Giuse Trần Văn 

Nam

Phú Lạc

Nhà xứ

17

Giuse Trần Văn 

Dần

Phú Lạc

Nhà xứ

18

Giuse Trần Văn 

Dướng

Phú Lạc

Nhà xứ

19

Giuse Trần Văn 

Thọ

Phú Lạc

Nhà xứ

20

Giuse Trần Văn 

Thuật

Phú Lạc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm