Danh mục bài viết

Cập nhật 9/2/2020 - 17:32 - Lượt xem 367

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/02/2020

Ngày 09/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Chấp Trung, Duyên Lãng và Mỹ Đình đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Thạch

Chấp Trung

Nhà Xứ

2

Giuse Trần Văn

Minh

Chấp Trung

Nhà Xứ

3

Giuse Trần Văn

Quyền

Chấp Trung

Nhà Xứ

4

Giuse Trần Văn

Công

Chấp Trung

Nhà Xứ

5

Phê-rô Trần Văn

Sơn

Chấp Trung

Nhà Xứ

6

Phê-rô Trần Văn

Sinh

Chấp Trung

Nhà Xứ

7

Phê-rô Trần Văn

Biền

Chấp Trung

Nhà Xứ

8

Phê-rô Trần Văn

Đẳng

Chấp Trung

Nhà Xứ

9

Phê-rô Trần Văn

Hải

Chấp Trung

Nhà Xứ

10

Phê-rô Trần Văn

Quận

Chấp Trung

Nhà Xứ

11

Giuse Trần Văn

Tín

Chấp Trung

Nhà Xứ

12

Giuse Trần Văn

Còn

Chấp Trung

Nhà Xứ

13

Giuse Trần Văn

Tiến

Chấp Trung

Nhà Xứ

14

Giuse Trần Văn

Huy

Chấp Trung

Nhà Xứ

15

Maria Vũ Thị

Đích

Chấp Trung

Nhà Xứ

16

Maria Trần Thị

Nữ

Chấp Trung

Nhà Xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria Hoàng Thị

Ngà

Duyên Lãng

Nhà xứ

2

Maria Hoàng Thị

Nga

Duyên Lãng

Nhà xứ

3

Đaminh Hà Văn

Hồi

Duyên Lãng

Nhà xứ

4

Giuse Phạm Văn

Duấn

Duyên Lãng

Nhà xứ

5

Giuse Hoàng Minh

Trí

Duyên Lãng

Nhà xứ

6

Giuse Hoàng Văn

Thủ

Duyên Lãng

Nhà xứ

7

Maria Hoàng Thị

Hương

Duyên Lãng

Nhà xứ

8

Maria Hoàng Thị

Hiền

Duyên Lãng

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô Nguyễn Đức

Thuấn

Mỹ Đình

Nhà xứ

2

Giuse Bùi Sỹ

Luân

Mỹ Đình

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Hữu 

Luân

Mỹ Đình

Nhà xứ

4

Phê-rô Nguyễn Văn

Tran

Mỹ Đình

Nhà xứ

5

Phê-rô Nguyễn Văn

Đà

Mỹ Đình

Nhà xứ

6

Phê-rô Nguyễn Đức

Thạo

Mỹ Đình

Nhà xứ

7

Maria Nguyễn Thị

Gấm

Mỹ Đình

Nhà xứ

8

Giuse Nguyễn Minh

Thức

Mỹ Đình

An Khoái

9

Giuse Nguyễn Văn

Duẩn

Mỹ Đình

An Khoái

 

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm