Danh mục bài viết

Cập nhật 9/2/2020 - 17:35 - Lượt xem 345

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/02/2020

Ngày 08/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ An Lập và Duyên Tục đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Lập

An Lập

Nhà Xứ

2

Giuse

Lam

An Lập

Nhà Xứ

3

Đaminh

Chiên

An Lập

Nhà Xứ

4

Giuse

Ngọ

An Lập

Nhà Xứ

5

Đaminh

Chung

An Lập

Nhà Xứ

6

Giuse

Sự

An Lập

Nhà Xứ

7

Đaminh

Khâm

An Lập

Nhà Xứ

8

Giuse

Tuynh

An Lập

Nhà Xứ

9

Vinh-sơn

Trí

An Lập

Nhà Xứ

10

Maria

Thơi

An Lập

Nhà Xứ

11

Giuse

Thể

An Lập

Nhà Xứ

12

Giuse

Khắc

An Lập

Nhà Xứ

13

Giuse

Biển

An Lập

Nhà Xứ

14

Đaminh

Vang

An Lập

Nhà Xứ

15

Giuse

Chuyển

An Lập

Nhà Xứ

16

Giuse

Trung

An Lập

Nhà Xứ

17

Giuse

Vang

An Lập

Nhà Xứ

18

Giuse

Đương

An Lập

Nhà Xứ

19

Maria

Kiền

An Lập

Nhà Xứ

20

Giuse

Thuyên

An Lập

Nhà Xứ

21

Giuse

Khanh

An Lập

Nhà Xứ

22

Phê-rô

Giang

An Lập

Lập Trại

23

Phê-rô

Đường

An Lập

Lập Trại

24

Phê-rô

Vượng

An Lập

Lập Trại

25

Phê-rô

Hinh

An Lập

Lập Trại

26

Maria

Ngư

An Lập

Lập Trại

27

Phê-rô

Trận

An Lập

Lập Trại

28

Phê-rô

Thái

An Lập

Lập Trại

29

Phê-rô

Lân

An Lập

Lập Trại

30

Phê-rô

Phung

An Lập

Lập Trại

31

Vinh-sơn

Tĩnh

An Lập

Hậu Trung

32

Vinh-sơn

Tuân

An Lập

Hậu Trung

33

Vinh-sơn

Bình

An Lập

Hậu Trung

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Sách

Duyên Tục

Nhà Xứ

2

Augustinô

Cầu

Duyên Tục

Nhà Xứ

3

Augustinô

Thuận

Duyên Tục

Nhà Xứ

4

Phanxicô

Đoán

Duyên Tục

Duyên Trang

5

Phanxicô

Mạnh

Duyên Tục

Duyên Trang

6

Phanxicô

Khải

Duyên Tục

Duyên Trang

7

Maria

Duyên Tục

Nhà Xứ

8

Maria

Thơm

Duyên Tục

Nhà Xứ

9

Augustinô

Thuần

Duyên Tục

Nhà Xứ

10

Giuse

Hảo

Duyên Tục

Kim Châu

 

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm