Danh mục bài viết

Cập nhật 9/2/2020 - 17:36 - Lượt xem 359

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/02/2020

Trong ngày 07/02/2020, cộng đoàn Giáo xứ Bồng Tiên đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Đông

Bồng Tiên

Nhà xứ

2

Giuse

Khanh

Bồng Tiên

Nhà xứ

3

Giuse

Phan

Bồng Tiên

Nhà xứ

4

Giuse

Trường

Bồng Tiên

Nhà xứ

5

Giuse

Nhạ

Bồng Tiên

Nhà xứ

6

Giuse

Chính

Bồng Tiên

Nhà xứ

7

Giuse

Khanh

Bồng Tiên

Nhà xứ

8

Giuse

Khánh

Bồng Tiên

Nhà xứ

9

Maria

Hương

Bồng Tiên

Nhà xứ

10

Giuse

Thăng

Bồng Tiên

Nhà xứ

11

Giuse

Hưởng

Bồng Tiên

Nhà xứ

12

Giuse

Chi

Bồng Tiên

Nhà xứ

13

Giuse

Hán

Bồng Tiên

Nhà xứ

14

Đaminh

Phát

Bồng Tiên

Nhà xứ

15

Giuse

Hộ

Bồng Tiên

Nhà xứ

16

Phê-rô

Hai

Bồng Tiên

Nhà xứ

17

Maria

Túc

Bồng Tiên

Nhà xứ

18

Maria

Khương

Bồng Tiên

Nhà xứ

19

Maria

Giang

Bồng Tiên

Nhà xứ

20

Maria

Viết

Bồng Tiên

Nhà xứ

21

Giuse

Gia

Bồng Tiên

Nhà xứ

22

Giuse

Hậu

Bồng Tiên

Nhà xứ

23

Vinh-sơn

Ánh

Bồng Tiên

Nhà xứ

24

Vinh-sơn

Trình

Bồng Tiên

Nhà xứ

25

Vinh-sơn

Thịnh

Bồng Tiên

Nhà xứ

26

Giuse

Điền

Bồng Tiên

Nhà xứ

27

Giuse

Hợp

Bồng Tiên

Nhà xứ

28

Đaminh

Thêm

Bồng Tiên

Nhà xứ

29

Giuse

Trưởng

Bồng Tiên

Nhà xứ

30

Đaminh

Săm

Bồng Tiên

Nhà xứ

31

Giuse

Tưởng

Bồng Tiên

Nhà xứ

32

An-tôn

Nghĩa

Bồng Tiên

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm