Danh mục bài viết

Cập nhật 9/2/2020 - 17:36 - Lượt xem 360

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 06/02/2020

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, ĐCV Thánh Tâm Thái Bình tiếp tục công việc xây dựng. Ngày 06/02/2020, các Giáo xứ An Châu và Trung Thành đã đến công trình đóng góp công sức cho việc xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trần Văn

Huân

An Châu

Nhà xứ

2

Đaminh Trần Văn

Hân

An Châu

Nhà xứ

3

Đaminh Trần Xuân

Đảo

An Châu

Nhà xứ

4

Giuse Trần Xuân

Điền

An Châu

Nhà xứ

5

Đaminh Trần Văn

Hoàn

An Châu

Nhà xứ

6

Đaminh Trần Văn

Tôn

An Châu

Nhà xứ

7

Đaminh Trần Văn

Thái

An Châu

Nhà xứ

8

Maria Trần Thị

Viện

An Châu

Nhà xứ

9

Maria Trần Thị

An Châu

Nhà xứ

10

Anna Trần Thị

Sắc

An Châu

Nhà xứ

11

Anna Trần Thị

Đê

An Châu

Nhà xứ

12

Anna Trần Thị

Hiến

An Châu

Nhà xứ

13

Giuse Trần Văn

Thành

An Châu

Nhà xứ

14

Giuse Trần Xuân

Thế

An Châu

Nhà xứ

15

Giuse Trần Văn

Thắng

An Châu

Nhà xứ

16

Giuse Trần Văn

Phượng

An Châu

Nhà xứ

17

Giuse Trần Văn

Tiến

An Châu

Nhà xứ

18

Anna Trần Thị

Tiến

An Châu

Nhà xứ

19

Đaminh Trần Văn

Tám

An Châu

Nhà xứ

20

Vinh-sơn Trần Trọng

Lưu

An Châu

Nhà xứ

21

Vinh-sơn Trần Văn

Luân

An Châu

Nhà xứ

22

Anna Trần Thị

Tẹo

An Châu

Nhà xứ

23

Anna Trần Thị

Vẻ

An Châu

Nhà xứ

24

Maria Trần Thị

Chiến

An Châu

Nhà xứ

25

Giuse Trần Trọng

Binh

An Châu

Nhà xứ

26

Đaminh Trần Văn

Mười

An Châu

Nhà xứ

27

Vinh-sơn Trần Công

An Châu

Nhà xứ

28

Giuse Trần Văn

Nhuần

An Châu

Nhà xứ

29

Giuse Trần Văn

Đương

An Châu

Nhà xứ

30

Giuse Trần Văn

Điển

An Châu

Nhà xứ

31

Giuse Trần Xuân

Ngọc

An Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trần Văn

Miện

Trung Thành

Nhà xứ

2

Giuse Trần Văn

Thắng

Trung Thành

Nhà xứ

3

Giuse Trần Văn

Lới

Trung Thành

Nhà xứ

4

Đaminh Trần Văn

Trường

Trung Thành

Nhà xứ

5

Đaminh Trần Văn

Trực

Trung Thành

Nhà xứ

6

Đaminh Trần Văn

Thương

Trung Thành

Nhà xứ

7

Đaminh Trần Văn

Thanh

Trung Thành

Nhà xứ

8

Giuse Trần Văn

Trung Thành

Nhà xứ

9

Đaminh Trần Văn

Sai

Trung Thành

Nhà xứ

10

Đaminh Trần Văn

Minh

Trung Thành

Nhà xứ

11

Giuse Trần Văn

Thủy

Trung Thành

Nhà xứ

12

Maria Trần Thị

Lưỡng

Trung Thành

Nhà xứ

13

Maria Trần Thị

Tín

Trung Thành

Nhà xứ

14

Giuse Trần Văn

Cao

Trung Thành

Nhà xứ

15

Giuse Trần Văn

Thập

Trung Thành

Nhà xứ

16

Giuse Trần Văn

Trưởng

Trung Thành

Nhà xứ

17

Maria Trần Thị

Tin

Trung Thành

Nhà xứ

18

Giuse Trần Văn

Thiện

Trung Thành

Nhà xứ

19

Maria Trần Thị

Ngoãn

Trung Thành

Nhà xứ

20

Maria Trần Thị

Rậu

Trung Thành

Nhà xứ

21

Ving-sơn Trần Văn

Dương

Trung Thành

Nhà xứ

22

Đaminh Trần Văn

Trung Thành

Nhà xứ

23

Maria Trần Thị

Trung Thành

Nhà xứ

24

Đaminh Trần Văn

Tướng

Trung Thành

Nhà xứ

25

Giuse Trần Văn

Dươg

Trung Thành

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm