Danh mục bài viết

Cập nhật 5/2/2020 - 16:16 - Lượt xem 1707

Cáo phó: Bà cố Maria Phạm Thị Đằm an giấc

Bà cố Maria Phạm Thị Đằm - Thân mẫu Sơ Maria Vũ Thị Gấm OP và Sơ Maria Vũ Thị Lượt OP, sinh năm 1944 tại Giáo xứ Phương Xá, đã được Chúa gọi về lúc 19g50 ngày 03/2/2020. Hưởng thọ 76 tuổi.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm