Danh mục bài viết

Cập nhật 16/1/2020 - 17:3 - Lượt xem 447

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/01/2020

Ngày 16/01/2020, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Thục Thiện và Trung Đồng.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Đào Văn

Lăng

Thục Thiện

Nhà xứ

2

Đaminh Bùi Văn

Thập

Thục Thiện

Nhà xứ

3

Đaminh Đỗ Văn

Thiên

Thục Thiện

Nhà xứ

4

Đaminh Bùi Văn

Thể

Thục Thiện

Nhà xứ

5

Đaminh Phạm Văn

Khả

Thục Thiện

Nhà xứ

6

Đaminh Đỗ Văn

Hướng

Thục Thiện

Nhà xứ

7

Đaminh Đào Song

Toàn

Thục Thiện

Nhà xứ

8

Đaminh Lương Văn

Sức

Thục Thiện

Nhà xứ

9

Đaminh Bùi Văn

Thông

Thục Thiện

Nhà xứ

10

Đaminh Đỗ Văn

Tịnh

Thục Thiện

Nhà xứ

11

Phanxicô Chu Văn

Xuyên

Thục Thiện

Nhà xứ

12

Maria Phạm Thị

Lành

Thục Thiện

Nhà xứ

13

Maria Phạm Thị

Len

Thục Thiện

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Trung Đồng

Nhà Xứ

2

Augustinô

Nhiên

Trung Đồng

Nhà Xứ

3

Đaminh

Luật

Trung Đồng

Nhà Xứ

4

Đaminh

Trường

Trung Đồng

Nhà Xứ

5

Đaminh

Lên

Trung Đồng

Nhà Xứ

6

Đaminh

Tác

Trung Đồng

Nhà Xứ

7

Augustinô

Hải

Trung Đồng

Nhà Xứ

8

Đaminh

Hội

Trung Đồng

Nhà Xứ

9

Đaminh

Nghĩa

Trung Đồng

Nhà Xứ

10

Augustinô

Hanh

Trung Đồng

Nhà Xứ

11

Augustinô

Triều

Trung Đồng

Nhà Xứ

12

Giuse

Khang

Trung Đồng

Nhà Xứ

13

Augustinô

Khải

Trung Đồng

Nhà Xứ

14

Augustinô

Thu

Trung Đồng

Nhà Xứ

15

Augustinô

Minh

Trung Đồng

Nhà Xứ

16

Augustinô

Ánh

Trung Đồng

Nhà Xứ

17

Đaminh

Thịnh

Trung Đồng

Nhà Xứ

18

Augustinô

Thụ

Trung Đồng

Nhà Xứ

19

Augustinô

Trác

Trung Đồng

Nhà Xứ

20

Augustinô

Thành

Trung Đồng

Nhà Xứ

21

Vinh-sơn

Mão

Trung Đồng

Nhà Xứ

22

Đaminh

Long

Trung Đồng

Nhà Xứ

23

Đaminh

Trụ

Trung Đồng

Nhà Xứ

24

Augustinô

Bình

Trung Đồng

Nhà Xứ

25

Augustinô

Nam

Trung Đồng

Nhà Xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm