Danh mục bài viết

Cập nhật 15/1/2020 - 16:35 - Lượt xem 368

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/01/2020

Ngày 15/01/2020, công trình ĐCV Thánh Tâm có sự cộng tác góp công xây dựng từ cộng đoàn các Giáo xứ Thất Sự và Thủ Chính.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Vũ Văn

Ninh

Thất Sự

Nhà Xứ

2

Đaminh Vũ Văn

Thái

Thất Sự

Nhà Xứ

3

Đaminh Vũ Văn

Thuật

Thất Sự

Nhà Xứ

4

Đaminh Vũ Văn

Vọng

Thất Sự

Nhà Xứ

5

Đaminh Vũ Văn

Tràng

Thất Sự

Nhà Xứ

6

Đaminh Vũ Văn

Lương

Thất Sự

Nhà Xứ

7

Đaminh Phạm Văn

Thứ

Thất Sự

Nhà Xứ

8

Giuse Vũ Văn

Thượng

Thất Sự

Nhà Xứ

9

Giuse Vũ Văn

Lập

Thất Sự

Nhà Xứ

10

Giuse Vũ Văn

Trọng

Thất Sự

Nhà Xứ

11

Đaminh Đào Văn

Túy

Thất Sự

Nhà Xứ

12

Đaminh Phạm Văn

Thao

Thất Sự

Nhà Xứ

13

Đaminh Trương Văn

Thắng

Thất Sự

Nhà Xứ

14

Giuse Đào Văn

Trịnh

Thất Sự

Nhà Xứ

15

Maria Vũ Thị

Tươi

Thất Sự

Nhà Xứ

16

Đaminh Nguyễn Văn

Đài

Thất Sự

Nhà Xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn

Hào

Thủ Chính

Nhà xứ

2

Đaminh

Thất

Thủ Chính

Nhà xứ

3

Augustinô

Quảng

Thủ Chính

Nhà xứ

4

Đaminh

Lâm

Thủ Chính

Nhà xứ

5

Đaminh

Thái

Thủ Chính

Nhà xứ

6

Đaminh

Sâm

Thủ Chính

Nhà xứ

7

Augustinô

Khánh

Thủ Chính

Nhà xứ

8

Antôn

Chỉnh

Thủ Chính

Nhà xứ

9

Mảia

Rỡ

Thủ Chính

Nhà xứ

10

Mảia

Mừng

Thủ Chính

Nhà xứ

11

Augustinô

Viêm

Thủ Chính

Nhà xứ

12

Đaminh

Thế

Thủ Chính

Nhà xứ

13

Giuse

Trường

Thủ Chính

Nhà xứ

14

Giuse

Công

Thủ Chính

Nhà xứ

15

Đaminh

Tranh

Thủ Chính

Nhà xứ

16

Vinh-sơn

Rạng

Thủ Chính

Nhà xứ

17

Giuse

Tiệm

Thủ Chính

Nhà xứ

18

Đaminh

Tuân

Thủ Chính

Nhà xứ

19

Đaminh

Anh

Thủ Chính

Nhà xứ

20

Augustinô

Trung

Thủ Chính

Nhà xứ

21

Mảia

Cậy

Thủ Chính

Nhà xứ

22

Antôn

Thược

Thủ Chính

Nhà xứ

23

Giuse

Tinh

Thủ Chính

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm