Danh mục bài viết

Cập nhật 12/1/2020 - 17:5 - Lượt xem 347

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 12/01/2020

Ngày 12 tháng 1 năm 2020, các Giáo xứ Nam Biên và Đông Thành đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan 

Hóa

Nam Biên

Nhà xứ

2

Gioan 

Sinh

Nam Biên

Nhà xứ

3

Gioan 

Hảo

Nam Biên

Nhà xứ

4

Gioan 

Quốc

Nam Biên

Nhà xứ

5

Gioan 

Hịch

Nam Biên

Nhà xứ

6

Gioan 

Trình

Nam Biên

Nhà xứ

7

Augustinô

Kính

Nam Biên

Nhà xứ

8

Augustinô

Trọng

Nam Biên

Nhà xứ

9

Gioan 

Trường

Nam Biên

Nhà xứ

10

Maria

Huệ

Nam Biên

Nhà xứ

11

Augustinô

Hiệp

Nam Biên

Nhà xứ

12

Augustinô

Quảng

Nam Biên

Bạch Sa

13

Giuse

Tuyền

Nam Biên

Nhà xứ

14

Đaminh

Phúc

Nam Biên

Minh Châu

15

Đaminh

Chín

Nam Biên

Minh Châu

16

Đaminh

Bình

Nam Biên

Nhà xứ

17

Micae

Đình

Nam Biên

Minh Châu

18

Đaminh

Thể

Nam Biên

Nhà xứ

19

Giuse

Khải

Nam Biên

Nhà xứ

20

Đaminh

Cẩn

Nam Biên

Nhà xứ

21

Giuse

Tuyến

Nam Biên

Nhà xứ

22

Giuse

Thành

Nam Biên

Nhà xứ

23

Giuse

Bình

Nam Biên

Nhà xứ

24

Gioan 

Huynh

Nam Biên

Nhà xứ

25

Gioan 

Động

Nam Biên

Nhà xứ

26

Augustinô

Căn

Nam Biên

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô

Kỳ

Đông Thành

Nhà Xứ

2

Giuse

Thể

Đông Thành

Nhà Xứ

3

Phêrô

Nghĩa

Đông Thành

Nhà Xứ

4

Giuse

Kiên

Đông Thành

Nhà Xứ

5

Giuse

Ý

Đông Thành

Nhà Xứ

6

Giuse

Lin

Đông Thành

Nhà Xứ

7

Giuse

Trí

Đông Thành

Nhà Xứ

8

Đaminh

Lương

Đông Thành

Nhà Xứ

9

Phêrô

Hoan

Đông Thành

Nhà Xứ

10

Đaminh

Sinh

Đông Thành

Nhà Xứ

11

Giuse

Lũy

Đông Thành

Nhà Xứ

12

Phêrô

Học

Đông Thành

Nhà Xứ

13

Maria

Thương

Đông Thành

Nhà Xứ

14

Maria

Mỹ

Đông Thành

Nhà Xứ

15

Maria

Thiên

Đông Thành

Nhà Xứ

16

Phêrô

Đỉnh

Đông Thành

Nhà Xứ

17

Đaminh

Trí

Đông Thành

Nhà Xứ

18

Giuse

Lãng

Đông Thành

Nhà Xứ

19

Đaminh

Nhất

Đông Thành

Nhà Xứ

20

Đaminh

Hiên

Đông Thành

Nhà Xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm