Danh mục bài viết

Cập nhật 9/1/2020 - 17:54 - Lượt xem 589

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/01/2020

Ngày 09 tháng 1 năm 2020, Giáo xứ Lạc Thành đóng góp công sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Thể

Lạc Thành

Nhà xứ

2

Augustinô

Phụng

Lạc Thành

Nhà xứ

3

Augustinô

Tình

Lạc Thành

Nhà xứ

4

Maria

Loan

Lạc Thành

Nhà xứ

5

Đaminh

Chung

Lạc Thành

Nhà xứ

6

Vinhsơn

Trương

Lạc Thành

Nhà xứ

7

Giuse

Riễm

Lạc Thành

Nhà xứ

8

Giuse

Phác

Lạc Thành

Nhà xứ

9

Giuse

Nhiên

Lạc Thành

Nhà xứ

10

Augustinô

Việt

Lạc Thành

Nhà xứ

11

Giuse

Cương

Lạc Thành

Nhà xứ

12

Giuse

Hùng

Lạc Thành

Nhà xứ

13

Giuse

Nghĩa

Lạc Thành

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm