Danh mục bài viết

Cập nhật 8/1/2020 - 20:1 - Lượt xem 381

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/01/2020

Ngày 08 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ Bạch Long, Đông A và Nam Thái đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Nhật

Bạch Long

Nhà xứ

2

Giuse

Thiên

Bạch Long

Nhà xứ

3

Maria

Lượt

Bạch Long

Nhà xứ

4

Maria

Thêu

Bạch Long

Nhà xứ

5

Maria

Hoa

Bạch Long

Nhà xứ

6

Giuse

Hiến

Bạch Long

Nhà xứ

7

Giuse

Bản

Bạch Long

Nhà xứ

8

Giuse

Bạch Long

Nhà xứ

9

Đaminh

Lưu

Bạch Long

Nhà xứ

10

Giuse

Lực

Bạch Long

Nhà xứ

11

Đaminh

Thành

Bạch Long

Nhà xứ

12

Giuse

Hữu

Bạch Long

Nhà xứ

13

Giuse

Nha

Bạch Long

Hưng Long

14

Giuse

Trưởng

Bạch Long

Hưng Thịnh

15

Vinhsơn

Hải

Bạch Long

Đồng Châu Ngoại

16

Giuse

Đoán

Bạch Long

Đồng Châu Ngoại

17

Giuse

Hiển

Bạch Long

Đồng Châu Ngoại

18

Giuse

Nam

Bạch Long

Đồng Châu Nội

19

Giuse

Hựu

Bạch Long

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phêrô Trần Quang

Độ

 Đông A

 

2

Phêrô Trần Văn

Kiều

 Đông A

 

3

Phêrô Trần Văn

Cương

 Đông A

 

4

Phêrô Trần Văn

Toánh

 Đông A

 

5

Phêrô Trần Văn

Nhiên

 Đông A

 

6

Phêrô Trần Văn

Minh

 Đông A

 

7

Phêrô Trần Văn

Hiến

 Đông A

 

8

Phêrô Trần Văn

Khanh

 Đông A

 

9

Phêrô Trần Văn

Toàn

 Đông A

 

10

Phêrô Trần Văn

Ngữ

 Đông A

 

11

Maria Trần Thị

Hiến (Triển)

 Đông A

 

12

Maria Trần Thị

Ngư

 Đông A

 

13

Maria Trần Thị

Cúc

 Đông A

 

14

Maria Trần Thị

Nhơn

 Đông A

 

15

Maria Trần Thị

Đối (Hương)

 Đông A

 

16

Maria Trần Thị

Hảo (Trị)

 Đông A

 

17

Maria Trần Thị

Hiếu

 Đông A

 

18

Maria Trần Thị

Na

 Đông A

 

19

Phêrô Trần Văn

Ngữ 

 Đông A

 

20

Maria Trần Thị

Thêu

 Đông A

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Philomina Nguyễn Thị

Xoa

Nam Thái

Nhà xứ

2

Phêrô Đặng Văn

Trưởng

Nam Thái

Nhà xứ

3

Phêrô Trần Văn

Hịu

Nam Thái

Nhà xứ

4

Phêrô Nguyễn Văn

Thuyết

Nam Thái

Nhà xứ

5

Phêrô Nguyễn Văn

Lễ

Nam Thái

Nhà xứ

6

Phêrô Nguyễn Văn

Thán

Nam Thái

Nhà xứ

7

Phêrô Nguyễn Văn

Canh

Nam Thái

Nhà xứ

8

Phêrô Nguyễn Văn

Thản

Nam Thái

Nhà xứ

9

Phêrô Nguyễn Văn

Nghị

Nam Thái

Nhà xứ

10

Phêrô Nguyễn Văn

Lộc

Nam Thái

Nhà xứ

11

Phêrô Đặng Văn

Lung

Nam Thái

Nhà xứ

12

Phêrô Trần Văn

Tuyên

Nam Thái

Nhà xứ

13

Catarina Trần Thị

Ươm

Nam Thái

Nhà xứ

14

Philomina Nguyễn Thị

Sa

Nam Thái

Nhà xứ

15

Catarina Nguyễn Thị

Tri

Nam Thái

Nhà xứ

16

Phêrô Trần Văn

Hoàn

Nam Thái

Nhà xứ

17

Phêrô Nguyễn Văn

Rự

Nam Thái

Nhà xứ

18

Phêrô Trần Văn

Khánh

Nam Thái

Nhà xứ

19

Phêrô Nguyễn Văn

Bào

Nam Thái

Nhà xứ

20

Phêrô

Tình

Nam Thái

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm