Danh mục bài viết

Cập nhật 7/1/2020 - 17:57 - Lượt xem 361

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/01/2020

Ngày 07 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ An Châu và Giáo Nghĩa đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Trần Văn

Thành

An Châu

Nhà xứ

2

Anna Trần Thị

Màu

An Châu

Nhà xứ

3

Anna Trần Thị

Thái

An Châu

Nhà xứ

4

Maria Trần Thị

Viện

An Châu

Nhà xứ

5

Maria Trần Thị

Mơ (Tuấn)

An Châu

Nhà xứ

6

Đaminh Trần Văn

Tập

An Châu

Nhà xứ

7

Đaminh Trần Văn

Phu

An Châu

Nhà xứ

8

Đaminh Trần Văn

Tám

An Châu

Nhà xứ

9

Đaminh Trần Văn

Mười

An Châu

Nhà xứ

10

Giuse Trần Văn

Tiến

An Châu

Nhà xứ

11

Giuse Trần Văn

Điềm

An Châu

Nhà xứ

12

Đaminh Trần Văn

Tôn

An Châu

Nhà xứ

13

Giuse Trần Công

Vụ

An Châu

Nhà xứ

14

Đaminh Trần Trọng

Vương

An Châu

Nhà xứ

15

Đaminh Trần Văn

Mâu

An Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Đặng Quang

Thọ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

2

Đaminh Phạm Văn

Tác

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

3

Giuse Nguyễn Văn

Đỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

4

Maria Hoàng Thị

Hằng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

5

Maria Bùi Thị

Tươi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

6

Maria Bùi Thị

Tới

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

7

Maria Vũ Thị

Loan

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

8

Maria Vũ Thị

Mùi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

9

Đaminh Đặng Văn

Phong

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

10

Đaminh Trần Hữu

Thiệm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

11

Đaminh Vũ Đức

Tâm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

12

Đaminh Vũ Văn

Lập

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

13

Giuse Trần Hữu

Lộc

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

14

Vinhsơn Phạm Văn

Lợi

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

15

Đaminh Đặng Văn

Nguyện

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

16

Đaminh Vũ Đức

Thục

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

17

Đaminh Đặng Văn

Triển

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

18

Đaminh Trương Văn

Rạng

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

19

Đaminh Vũ Văn

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

20

Đaminh Vũ Văn

Đức

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

21

Đaminh Trương Văn

Biên

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

22

Đaminh Nguyễn Văn

Vỹ

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

23

Đaminh Trương Văn

Thái

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

24

Đaminh Vũ Văn

Công

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

25

Maria Vũ Thị

Tiệm

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

26

Maria Phạm Thị

Tỉnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

27

Maria Vũ Thị

Hiền

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

28

Đaminh Đặng Văn

Hạnh

Giáo Nghĩa

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm