Danh mục bài viết

Cập nhật 5/1/2020 - 20:31 - Lượt xem 344

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/01/2020

Ngày 05 tháng 1 năm 2020, các cộng đoàn từ các Giáo xứ Đồng Quan và Truyền Tin đến chung sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Vinh

Đồng Quan

Nhà xứ

2

Đaminh

Hữu

Đồng Quan

Nhà xứ

3

Vinh-sơn

Đức

Đồng Quan

Nhà xứ

4

Đaminh

Đại

Đồng Quan

Nhà xứ

5

Giuse

Huy

Đồng Quan

Nhà xứ

6

Giuse

Tinh

Đồng Quan

Nhà xứ

7

Gioan

Huê

Đồng Quan

Nhà xứ

8

Giuse

Thiệu

Đồng Quan

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Đặng Thanh

Bài

Truyền Tin

Nhà xứ

2

Giuse Đặng Văn

Tín

Truyền Tin

Nhà xứ

3

Giuse Trần Qúy

Giám

Truyền Tin

Nhà xứ

4

Giuse Mai Văn 

Chính

Truyền Tin

Nhà xứ

5

Giuse Bùi Văn

Giáp

Truyền Tin

Nhà xứ

6

Giuse Đinh Văn

Hứa

Truyền Tin

Nhà xứ

7

Giuse Mai Văn 

Truyền Tin

Nhà xứ

8

Maria Nguyễn Thị

Thiếm

Truyền Tin

Nhà xứ

9

Maria Đinh Thị

Chiều

Truyền Tin

Nhà xứ

10

Maria Trần Thị

Ngát

Truyền Tin

Nhà xứ

11

Giuse Trần Văn

Đông

Truyền Tin

Nhà xứ

12

Maria Trần Thị

Xuyên

Truyền Tin

Nhà xứ

13

Maria Mai Thị

Nhài

Truyền Tin

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Hiền

Truyền Tin

Nhà xứ

15

Maria Mai Thị

Chiên

Truyền Tin

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Hiếu

Truyền Tin

Nhà xứ

17

Giuse Đặng Văn

Bồng

Truyền Tin

Nhà xứ

18

Giuse Đặng Văn

Thìn

Truyền Tin

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm