Danh mục bài viết

Cập nhật 4/1/2020 - 16:24 - Lượt xem 352

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/01/2020

Trong ngày 04 tháng 1 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn từ các Giáo xứ Dương Cước và Hữu Tiệm đến chung sức xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Kiệm

Dương Cước

Nhà xứ

2

Giuse

Lượng

Dương Cước

Nhà xứ

3

Giuse

Thứ

Dương Cước

Nhà xứ

4

Maria

Khuyên

Dương Cước

Nhà xứ

5

Maria

Vi

Dương Cước

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioakim Phạm Văn

Tuyến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

2

Gioakim Phạm Văn

Tân

Hữu Tiệm

Nhà xứ

3

Gioakim Phạm Văn

Phúc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

4

Gioakim Phạm Văn

Bộ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

5

Gioakim Phạm Văn

Thực

Hữu Tiệm

Nhà xứ

6

Anna

Tâm

Hữu Tiệm

Nhà xứ

7

Anna

Mến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

8

Anna

Thắm

Hữu Tiệm

Nhà xứ

9

Anna

Lụa

Hữu Tiệm

Nhà xứ

10

Anna

Luyến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

11

Anna

Hữu Tiệm

Nhà xứ

12

Anna

Mỹ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

13

Anna

Huế

Hữu Tiệm

Nhà xứ

14

Anna

Ngọc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

15

Anna

Rấn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

16

Anna

Lãnh

Hữu Tiệm

Nhà xứ

17

Anna

Lai

Hữu Tiệm

Nhà xứ

18

Gioakim Phạm Văn

Chính

Hữu Tiệm

Nhà xứ

19

Gioakim Phạm Văn

Văn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

20

Anna

Thơm

Hữu Tiệm

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm