Danh mục bài viết

Cập nhật 3/1/2020 - 20:20 - Lượt xem 129

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/01/2020

Trong ngày 03 tháng 1 năm 2020, ĐCV Thánh Tâm đón cộng đoàn từ Giáo xứ Văn Lăng đến chung sức xây dựng Chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Xảo

Văn Lăng

Nhà xứ

2

Augustinô

Từ

Văn Lăng

Nhà xứ

3

Augustinô

Trung

Văn Lăng

Nhà xứ

4

Augustinô

Khu

Văn Lăng

Nhà xứ

5

Augustinô

Hoạt

Văn Lăng

Nhà xứ

6

Augustinô

Đẫy 

Văn Lăng

Nhà xứ

7

Augustinô

Đạt

Văn Lăng

Nhà xứ

8

Augustinô

Hoạt

Văn Lăng

Nhà xứ

9

Giuse

Dũng

Văn Lăng

Nhà xứ

10

Giuse

Biên

Văn Lăng

Nhà xứ

11

Maria

Khoan

Văn Lăng

Nhà xứ

12

Rosa

Lách

Văn Lăng

Nhà xứ

13

Rosa

Vòng

Văn Lăng

Nhà xứ

14

Rosa

Khuyên

Văn Lăng

Nhà xứ

15

Rosa

Gấc

Văn Lăng

Nhà xứ

16

Rosa

Vang

Văn Lăng

Nhà xứ

17

Rosa

Đông

Văn Lăng

Nhà xứ

18

Rosa

Cải

Văn Lăng

Nhà xứ

19

Augustinô

Tại

Văn Lăng

Nhà xứ

20

Augustinô

Hĩu

Văn Lăng

Nhà xứ

21

Augustinô

Hiếu

Văn Lăng

Nhà xứ

22

Augustinô

Khương

Văn Lăng

Nhà xứ

23

Augustinô

Hùng

Văn Lăng

Nhà xứ

24

Rosa

Nhụ

Văn Lăng

Nhà xứ

25

Rosa

Thư

Văn Lăng

Nhà xứ

26

Augustinô

Thái

Văn Lăng

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm