Danh mục bài viết

Cập nhật 31/12/2019 - 20:59 - Lượt xem 180

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 31/12/2019

Ngày 31/12/2019, các Giáo xứ Cát Đàm và Nghĩa Chính đến chung tay góp sức xây dựng công trình ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Long

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Đaminh

Tính

Cát Đàm

Nhà xứ

3

Đaminh

Miện

Cát Đàm

Nhà xứ

4

Đaminh

Thể

Cát Đàm

Nhà xứ

5

Hoàng Văn

Tính (Tôn giáo bạn)

Cát Đàm

Nhà xứ

6

Giuse

Doang

Cát Đàm

Nhà xứ

7

Đaminh

Kiệm

Cát Đàm

Cát Nội

8

Vinh-sơn

Thuân

Cát Đàm

Cát Nội

9

Giuse

Huyến

Cát Đàm

Cát Nội

10

Maria

Mười

Cát Đàm

Cát Nội

11

Maria

Cát Đàm

Cát Nội

12

Maria

Thiệp

Cát Đàm

Cát Nội

13

Maria

Cát Đàm

Cát Nội

14

Maria

Thân

Cát Đàm

Cát Nội

15

Maria

Ngự

Cát Đàm

Cát Nội

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trần Văn 

Hiểu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

2

Đaminh Trần Văn 

Công

Nghĩa Chính

Phú Lễ

3

Đaminh Trần Văn 

Tuyền

Nghĩa Chính

Phú Lễ

4

Đaminh Phạm Văn 

Điệu

Nghĩa Chính

Phú Lễ

5

Đaminh Nguyễn Văn

Thêm

Nghĩa Chính

Phú Lễ

6

Đaminh Nguyễn Văn

Tuyến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

7

Đaminh Đỗ Văn

Chiến

Nghĩa Chính

Phú Lễ

8

Đaminh Trần Văn 

Ngọc

Nghĩa Chính

Phú Lễ

9

Đaminh Trần Văn 

Chương

Nghĩa Chính

Phú Lễ

10

Đaminh Trần Văn 

Khuê

Nghĩa Chính

Phú Lễ

11

Đaminh Trần Văn 

Liên

Nghĩa Chính

Phú Lễ

12

Đaminh Trần Văn 

Chinh

Nghĩa Chính

Phú Lễ

13

2 thầy dòng Gioan Tẩy giả

 

Nghĩa Chính

Phú Lễ

14 Đaminh Trần Văn Hanh Nghĩa Chính Phú Lễ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm