Danh mục bài viết

Cập nhật 30/12/2019 - 18:6 - Lượt xem 132

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 30/12/2019

Ngày 30/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ Nghĩa Chính và Nguyệt Lãng đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Long

Nghĩa Chính

Thượng Điền

2

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Nguyện

Nghĩa Chính

Thượng Điền

3

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Vinh

Nghĩa Chính

Thượng Điền

4

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Huế

Nghĩa Chính

Thượng Điền

5

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Đại

Nghĩa Chính

Thượng Điền

6

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tứ

Nghĩa Chính

Thượng Điền

7

Vinh-sơn Nguyễn Duy

Cường

Nghĩa Chính

Thượng Điền

8

Vinh-sơn Nguyễn Duy

Lợi

Nghĩa Chính

Thượng Điền

9

Vinh-sơn Nguyễn Duy

Sự

Nghĩa Chính

Thượng Điền

10

Vinh-sơn Nguyễn Duy

Khấn

Nghĩa Chính

Thượng Điền

11

Maria Nguyễn Thị 

Đĩnh

Nghĩa Chính

Thượng Điền

12

Maria Nguyễn Thị 

Phương

Nghĩa Chính

Thượng Điền

13

Micae Phạm Văn

Viện

Nghĩa Chính

Nhà xứ

14

Micae Vũ Ngọc

Hạnh

Nghĩa Chính

Nhà xứ

15

Đaminh Lại Văn

Trọng

Nghĩa Chính

Nhà xứ

16

Đaminh Trầni Văn

Trỷ

Nghĩa Chính

Nhà xứ

17

MariaTrần Thị 

Lan

Nghĩa Chính

Nhà xứ

18

Maria Nguyễn Thị 

Dệt

Nghĩa Chính

Nhà xứ

19

Maria Nguyễn Thị 

Dinh

Nghĩa Chính

Nhà xứ

20

Phao-lô Phạm Trường

Nghĩa Chính

Nhà xứ

21

Phao-lô Phạm Ngọc

Ngoan

Nghĩa Chính

Nhà xứ

22

Phao-lô Phạm Văn

Nghĩa Chính

Nhà xứ

23

Phao-lô Phạm Văn

Quân

Nghĩa Chính

Nhà xứ

24

Antôn Phạm Bá

Huế

Nghĩa Chính

Nhà xứ

25

Maria Phạm Thị 

Hạnh

Nghĩa Chính

Nhà xứ

26 Phanxicô Trần Xuân Quy Nghĩa Chính Xuân Hoà

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse Nguyễn Văn 

Hạnh

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

2

Gioakim Đỗ Văn

Phong

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

3

Gioakim Đỗ Văn

Phi

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

4

Gioakim Đỗ Văn

Cảnh

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

5

Gioakim Đỗ Văn

Năng

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

6

Gioakim Đỗ Văn

Hùng

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

7

Gioakim Đặng Văn

Thạch

Nguyệt Lãng

Nhà xứ

8

Maria Nguyễn Thị

Xuyến

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

9

Gioakim Trần Văn

Kiệm

Nguyệt Lãng

Mỹ Bổng

10

Maria Trần Thị

Thủy

Nguyệt Lãng

Mỹ Bổng

11

Maria Nguyễn Thị

Lánh

Nguyệt Lãng

Mỹ Bổng

12

Vinh-sơn Nguyễn Tiến

Lượng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

13

Đaminh Nguyễn Văn

Định

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

14

Đaminh Nguyễn Tiến

Hùng

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

15

Đaminh Phạm Ngọc

Huấn

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

16

Đaminh Nguyễn Ngọc

Anh

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

17

Đaminh Phạm Đức

Tính

Nguyệt Lãng

Thọ Lộc

18

Đaminh Nguyễn Văn

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

19

Vinh-sơn Đỗ Như

Quý

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

20

Vính-sơn Phạm Đình

Tập

Nguyệt Lãng

Tân Mỹ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm