Danh mục bài viết

Cập nhật 30/12/2019 - 5:46 - Lượt xem 117

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 29/12/2019

Ngày 29/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ các Giáo xứ An Lạc và Thuận Nghiệp đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Phạm Văn

Hiếu

An Lạc

Nhà xứ

2

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Đệ

An Lạc

Nhà xứ

3

Vinh-sơn Vũ Văn

Tuân

An Lạc

Nhà xứ

4

Vinh-sơn Vũ Văn

Thuận

An Lạc

Nhà xứ

5

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Chín

An Lạc

Nhà xứ

6

Vinh-sơn Vũ Văn

Mục

An Lạc

Nhà xứ

7

Vinh-sơn Vũ Văn

Riễn

An Lạc

Nhà xứ

8

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tiềm

An Lạc

Nhà xứ

9

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Tớ

An Lạc

Nhà xứ

10

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Rĩu

An Lạc

Nhà xứ

11

Maria Nguyễn Thị

Triển

An Lạc

Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Đăm

An Lạc

Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Tin

An Lạc

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Thơi

An Lạc

Nhà xứ

15

Maria Nguyễn Thị

Thêm

An Lạc

Nhà xứ

16

Maria Nguyễn Thị

Luyến

An Lạc

Nhà xứ

17

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Khích

An Lạc

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn Vũ Văn

Nghiệp

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

2

Vinh-sơn Vũ Văn

Chuyên

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

3

Vinh-sơn Vũ Văn

Khuê

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

4

Vinh-sơn Vũ Văn

Nghĩa

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

5

Vinh-sơn Vũ Văn

Ba

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

6

Vinh-sơn Vũ Văn

Minh

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

7

Vinh-sơn Vũ Văn

Tuy

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

8

Vinh-sơn Vũ Văn

Phong

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

9

Vinh-sơn Vũ Văn

Chuẩn

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

10

Vinh-sơn Vũ Văn

Hồng

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

11

Vinh-sơn Vũ Văn

Nghiêm

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

12

Vinh-sơn Vũ Văn

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

13

Maria Vũ Thị 

Tình

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

14

Maria Vũ Thị 

Phúc

Thuận Nghiệp

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm