Danh mục bài viết

Cập nhật 21/12/2019 - 17:3 - Lượt xem 658

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 21/12/2019

Ngày 21/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Giáo Lạc đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Gấm

Giáo Lạc

Nhà xứ

2

Phêrô

Truyên

Giáo Lạc

Nhà xứ

3

Phêrô

Tứ

Giáo Lạc

Nhà xứ

4

Phêrô

Đạt

Giáo Lạc

Nhà xứ

5

Maria

Duyên

Giáo Lạc

Nhà xứ

6

Phêrô

Thuấn

Giáo Lạc

Nhà xứ

7

Phêrô

Điêm

Giáo Lạc

Nhà xứ

8

Phêrô

Viên

Giáo Lạc

Nhà xứ

9

Phêrô

Vững

Giáo Lạc

Nhà xứ

10

Phêrô

Vinh

Giáo Lạc

Nhà xứ

11

Phêrô

Chúc

Giáo Lạc

Nhà xứ

12

Phêrô

Thặm

Giáo Lạc

Nhà xứ

13

Phêrô

Phùng

Giáo Lạc

Nhà xứ

14

Maria

Truyện

Giáo Lạc

Nhà xứ

15

Phêrô

Ân

Giáo Lạc

Nhà xứ

16

Phêrô

Cử

Giáo Lạc

Nhà xứ

17

Phêrô

Thu

Giáo Lạc

Nhà xứ

18

Phêrô

Đức

Giáo Lạc

Nhà xứ

19

Phêrô

Phú

Giáo Lạc

Nhà xứ

20

Phêrô

Quyết

Giáo Lạc

Nhà xứ

21

Giuse

Thiềm

Giáo Lạc

Nhà xứ

22

Maria

Vòng

Giáo Lạc

Nhà xứ

23

Phêrô

Biền

Giáo Lạc

Nhà xứ

24

Phêrô

Chung

Giáo Lạc

Nhà xứ

25

Maria

Mỳ

Giáo Lạc

Nhà xứ

26

Maria

Mão

Giáo Lạc

Nhà xứ

27

Phêrô

Tam

Giáo Lạc

Nhà xứ

28

Phêrô

Năm

Giáo Lạc

Nhà xứ

29

Maria

Oanh

Giáo Lạc

Nhà xứ

30

Đaminh

Đô

Giáo Lạc

Nhà xứ

31

Giuse

Dự

Giáo Lạc

Nhà xứ

32

Phêrô

Bách

Giáo Lạc

Nhà xứ

33

Maria

Loan

Giáo Lạc

Nhà xứ

34

Phêrô

Biểu

Giáo Lạc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm