Danh mục bài viết

Cập nhật 20/12/2019 - 20:10 - Lượt xem 406

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 20/12/2019

Ngày 20/12/2019, ĐCV Thánh Tâm đón quý ÔBACE từ Giáo xứ Danh Giáo và Giáo xứ Giáo Lạc đến lao động tại công trình xây dựng ĐCV.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Antôn Vũ Văn

Kiều

Danh Giáo

Nhà xứ

2

Antôn Trình Văn

Thông

Danh Giáo

Nhà xứ

3

Giuse Vũ Văn

Điểm

Danh Giáo

Nhà xứ

4

Giuse Vũ Văn

Tuy

Danh Giáo

Nhà xứ

5

Giuse Nguyễn Văn

Thang

Danh Giáo

Nhà xứ

6

Antôn Vũ Văn

Thao

Danh Giáo

Nhà xứ

7

Giuse Vũ Công

Khiển

Danh Giáo

Nhà xứ

8

Philomena Tạ Thị

Xuân

Danh Giáo

Nhà xứ

9

Antôn Trình Văn

Danh Giáo

Nhà xứ

10

Antôn Vũ Văn

Kiểm

Danh Giáo

Nhà xứ

11

Giuse Nguyễn Văn

Tiên

Danh Giáo

Nhà xứ

12

Maria Ngô Thị 

Mốt

Danh Giáo

Nhà xứ

13

Giuse Nguyễn Văn

Trọng

Danh Giáo

Nhà xứ

14

Antôn 

Thiềm

Danh Giáo

Nhà xứ

15

Vinhsơn Phạm Quang

Khang

Danh Giáo

Nhà xứ

16

Giuse Phạm Văn

Phê

Danh Giáo

Nhà xứ

17

Giuse Phạm Văn

Nguyên

Danh Giáo

Nhà xứ

18

Vinhsơn Vũ Văn

Vay

Danh Giáo

Nhà xứ

19

Tôma Phạm Văn

Kế

Danh Giáo

Nhà xứ

20

Vinhsơn

Hiến

Danh Giáo

Nhà xứ

21

Maria Phạm Thị 

Vi

Danh Giáo

Nhà xứ

22

Giuse Nguyễn Văn

Sanh

Danh Giáo

Nhà xứ

23

Antôn Phạm Văn

Phúc

Danh Giáo

Nhà xứ

24

Giuse Nguyễn Ngọc

Đoán

Danh Giáo

Nhà xứ

25

Giuse Phạm Văn

Thăng

Danh Giáo

Nhà xứ

26

Antôn Đoàn Văn 

Tiệp

Danh Giáo

Nhà xứ

27

Giuse Nguyễn Văn

Luân

Danh Giáo

Nhà xứ

28

Philomena Tạ Thị

Hường

Danh Giáo

Nhà xứ

29

Maria Trịnh Thị

Huế

Danh Giáo

Nhà xứ

30

Maria Đỗ Thị

Thơm

Danh Giáo

Nhà xứ

31

Têrêsa Nguyễn Thị 

Nhạn

Danh Giáo

Nhà xứ

32

Maria Vũ Thị

Mây

Danh Giáo

Nhà xứ

33

Maria Vũ Thị

Soi

Danh Giáo

Nhà xứ

34

Maria Vũ Thị

Sáng

Danh Giáo

Nhà xứ

35

Maria Hà Thị

Thanh

Danh Giáo

Nhà xứ

36

Antôn Nguyễn Văn

Sắc

Danh Giáo

Nhà xứ

37

Antôn Vũ Văn

Việt

Danh Giáo

Nhà xứ

38

Đaminh Đỗ Văn

Lâm

Danh Giáo

Nhà xứ

39

Đaminh Đỗ Văn

Ba

Danh Giáo

Nhà xứ

40

Giuse Phạm Văn

Cương

Danh Giáo

Nhà xứ

41

Maria Phạm Thị 

Tươi

Danh Giáo

Nhà xứ

42

Giuse Trịnh Văn

Phong

Danh Giáo

Nhà xứ

43

Giuse Vũ Văn

Bằng

Danh Giáo

Nhà xứ

44

Giuse Vũ Văn

Nhật

Danh Giáo

Nhà xứ

45

Giuse Phạm Văn

Phê

Danh Giáo

Nhà xứ

46

Giuse Trịnh Văn

Thịnh

Danh Giáo

Nhà xứ

47

Giuse Trịnh Văn

Quý

Danh Giáo

Nhà xứ

48

Giuse Trịnh Văn

Thắng

Danh Giáo

Nhà xứ

49

Giuse Trịnh Văn

Sản

Danh Giáo

Nhà xứ

50

Giuse Trịnh Văn

Hòa

Danh Giáo

Nhà xứ

51

Maria Vũ Thị

Huê

Danh Giáo

Nhà xứ

52

Maria Trịnh Thị

Màu

Danh Giáo

Nhà xứ

53

Giuse Phạm Văn

Bào

Danh Giáo

Nhà xứ

54

Giuse Phạm Văn

Điển

Danh Giáo

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Trịnh Văn

Đốc

Giáo Lạc

Nhà xứ

2

Phêrô Trinh Văn 

Đô

Giáo Lạc

Nhà xứ

3

Phêrô Trinh Văn 

Tam

Giáo Lạc

Nhà xứ

4

Phêrô Trinh Văn 

Biểu

Giáo Lạc

Nhà xứ

5

Maria Đinh Thị

Oanh

Giáo Lạc

Nhà xứ

6

Phêrô Trinh Xuân 

Bách

Giáo Lạc

Nhà xứ

7

Phêrô Trinh Văn 

Năm

Giáo Lạc

Nhà xứ

8

Phêrô Vũ Văn

Phụ

Giáo Lạc

Nhà xứ

9

Phêrô Đinh Văn

Oánh

Giáo Lạc

Nhà xứ

10

Phêrô Nguyễn Văn

Điêm

Giáo Lạc

Nhà xứ

11

Phêrô Nguyễn Văn

Thuấn

Giáo Lạc

Nhà xứ

12

Phêrô Đinh Văn

Vững

Giáo Lạc

Nhà xứ

13

Phêrô Đinh Văn

Chúc

Giáo Lạc

Nhà xứ

14

Phêrô Phạm Văn

Phùng

Giáo Lạc

Nhà xứ

15

Đaminh Vũ Văn

Giáo Lạc

Nhà xứ

16

Phêrô Nguyễn Văn

Cứ

Giáo Lạc

Nhà xứ

17

Phêrô Nguyễn Văn

Tuyển

Giáo Lạc

Nhà xứ

18

Phêrô Nguyễn Văn

Giang

Giáo Lạc

Nhà xứ

19

Phêrô Trinh Văn 

Phú

Giáo Lạc

Nhà xứ

20

Phêrô Trinh Thanh

Quyết

Giáo Lạc

Nhà xứ

21

Phêrô Trinh Văn 

Tiến

Giáo Lạc

Nhà xứ

22

Phêrô Vũ Ngô

Trung

Giáo Lạc

Nhà xứ

23

Maria Trịnh Thị

Vòng

Giáo Lạc

Nhà xứ

24

Maria Trịnh Thị

Loan

Giáo Lạc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm